De Werkplaatsen Sociaal Domein richten zich op verschillende thema’s binnen het brede sociale domein. Dit overzicht bevat een samenvatting van de regionale kennisagenda’s die de Werkplaatsen hebben opgesteld in overleg met regionale partners voor de periode 2016-2018. Binnenkort verschijnt hier ook een overzicht van specifieke thema’s en de Werkplaatsen die er bij betrokken zijn.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief