De Werkplaatsen Sociaal Domein richten zich op verschillende thema’s binnen het brede sociale domein. Dit overzicht bevat een samenvatting van de regionale kennisagenda’s die de Werkplaatsen hebben opgesteld in overleg met regionale partners voor de periode 2016-2018. Binnenkort verschijnt hier ook een overzicht van specifieke thema’s en de Werkplaatsen die er bij betrokken zijn.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief