Op afstand nabij

Proeverij tijdens symposium 'Op afstand nabij'

Tijdens de 'proeverij' op het symposium 'Op afstand nabij' presenteren de Werkplaatsen Sociaal Domein welke kennis zij binnen hun projecten hebben opgedaan in coronatijd en hoe zij deze kennis op termijn verder gaan ontwikkelen en implementeren. De presentaties zijn verdeeld over drie thema's. Er zijn twee rondes, je kunt dus de presentaties van twee thema's bijwonen.

Thema: Werken door sociaal professionals in (corona)crisistijd

Ronde 1 van 14.35 - 15.20 uur

1. Mensen in kwetsbare posities een stem geven
Door Anne Kooiman, David ter Avest en Elizabeth van Twist van Zuid-Holland Zuid
Juist nu in deze coronatijd, bij gebrek aan echt (fysiek) contact, stelt de online interactie tussen professionals/onderzoekers en mensen in kwetsbare posities ons voor nieuwe uitdagingen. Wat kunnen we doen om via Zoom, Teams of een andere manier van videobellen de ander op een ethische manier recht in de ogen te kunnen blijven kijken?

2. Even niet aan zet                                                                                              
Door: Ines Schell van Twente
In Nederland, Duitsland en Zwitserland is er tijdens de verschillende lockdown fases onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronapandemie voor de professionals sociaal werk. Tijdens deze korte workshop zal een deel van de resultaten uit Nederland worden gepresenteerd. Centraal staan het contact van professionals met burgers/cliënten en collega´s, hun houding t.o.v. technologie en de positieve aspecten die sociaal werkers ook na de pandemie willen blijven meenemen in hun werk.

3. Digitalisering in coronatijd    
Door Christa Nieuwboer van Noord-Brabant Avans
Werken met sociale technologie en online hulpverlening worden nu extra van sociaal professionals gevraagd. Deze workshop staat in het teken van beeldbellen in coronatijd en wat er verder bij komt kijken om tot duurzame innovatie van de communicatie te komen. Het vraagt tijd, investering en deskundigheidsbevordering om het methodisch online handelen onder de knie te krijgen en ook ná de crisis te kunnen inzetten. 

Ronde 2 van 15.25 - 16.05 uur.

1. De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp 
Door Jitske van den Sanden/Dana Feringa van Noord-Brabant Fontys
Integraal samenwerken was in 2015 één van de belangrijke beloftes van de nieuwe Jeugdwet. Op basis van een longitudinaal onderzoek naar multidisciplinaire teams in de jeugdhulp, gaan we in op de cruciale bestanddelen van succesvol samenwerken. Ook staan we stil bij de vraag hoe jeugdhulpverleners hier vorm aan geven tijdens een pandemie.

2. ‘Ik heb wel mensen te helpen’: Herpositionering van formeel en informeel sociaal werk in coronatijd
Door Saskia Welschen en Pamela Lucas van Amsterdam en omgeving
In deze workshop staat de impact van de coronacrisis op laagdrempelig sociaal werk in een Amsterdamse aandachtswijk centraal. We bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek in Amsterdam Zuidoost hoe formele (professionele) en informele (vrijwillige) sociaal werkers zich door de confrontatie met de crisis herpositioneren. Pakken informele spelers het anders aan dan formele spelers? En welke impact heeft de coronacrisis op het persoonlijke welzijn van formele en informele sociaal werkers? We bespreken de bevindingen uit onze (kleinschalige) lokale casestudy en verkennen met de deelnemers of deze herkend worden in andere lokale contexten.  

3. De rol van jongerenwerkers in crisistijd
Door: Jolanda Sonneveld en Nico de Groot (BV Jong) van Amsterdam en omgeving
Ook het jongerenwerk stond een jaar geleden voor grote veranderingen door de impact van Covid-19. Jongerenwerkers zochten inspiratie en steun bij elkaar via landelijke appgroepen, het organiseren van digitale voorlichtingscampagnes en videosessies. Zowel jongerenwerkers, brancheorganisaties en onderzoekers weten elkaar te vinden voor uitwisseling over online jongerenwerk en het omgaan met jongeren binnen de coronamaatregelen. Samen optrekken in crisistijd leert dat een vak zich in hoog tempo kan ontwikkelen, profileren en positioneren als partner in de wijk. 

Thema: Wat leren we van werken in crisistijd?

Ronde 1 van 14.35 - 15.20 uur.

1. Hoe informele initiatieven in 10 verschillende gemeenten tijdens coronatijd bijdragen aan solidariteit in de sociale basis 
Door Annica Brummel van Arnhem en Nijmegen
Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 waren veel mensen bereid om andere buurtbewoners te helpen. Op basis van de uitkomsten van een exploratief onderzoek kijken we naar de inclusiviteit en wederkerigheid van informele initiatieven op buurtniveau en hoe deze goede bedoelingen een bijdrage leveren aan solidariteit.

2. Met de hulp van een gesprekstool
Door Suzan van der Pas en Ido de Vries van Den-Haag Leiden
Coronamaatregelen dwingen sociaal werkers om goed online contact te maken. Een gesprekstool, speciaal ontwikkeld voor beeldbellen met gezinnen in Leiden, hielp om structuur aan deze gesprekken te geven. In deze workshop lichten wij dit nader toe.

3. Fietsen en bellen   
Door Anne Dreke Deddens en Marja Jager-Vreugdenhil van Regio Zwolle
‘Terugvallen op de basis: over de rol van opbouwwerk in coronatijd’. Anne Dreke vertelt hier graag over vanuit haar dubbelrol als onderzoeker/docent aan Viaa en jongerenopbouwwerker in Zwolle.

Ronde 2 van 15.25-16.05: 

1. Onderwijs, grijp je kans!
Door Josine Steenvoorde van Noord-Holland Noord
Hoe kunnen we de huidige Social Work studenten beter voorbereiden op sociaal werk dat veelal digitaal plaatsvindt? 

2. Alleen samen kunnen we de crisis aan    
Door Chantal van Lieshout en Maja Rocak van Zuyd
In de context van COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen, worden de opbouwwerkers voor de uitdaging geplaatst om de versterkende, ondersteunende en verbindende opdracht van het werk vorm te geven. In deze workshop presenteren we de resultaten uit het onderzoek ‘Opbouwwerk in tijden van COVID-19’ en gaan we in gesprek over de impact van de pandemie op de samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven.

3. Voor welke opgave staat het sociaal werk na crisistijd?
Door: Wim Dekker van Gelderse Vallei
Hoe kan het sociaal werk klaar staan als niet iedereen even vrolijk zijn huis uitkomt na deze crisis? Waar moeten we ons op voorbereiden? In deze workshop verkennen we met elkaar wat de opgave voor het sociaal werk is in de periode na corona. 

Thema: De basis/ethische grondvesten van het sociaal werk

Ronde 1 van 14.35 - 15.20 uur.

1. Weer de straat op   
Door Mark van Dijk van Noord-Holland Noord 
De jongerenwerker als belangenbehartiger van jongeren in het nauw. Naar aanleiding van de avondklok braken er op verschillende plekken in Nederland rellen uit. Velen spraken zich kritisch uit over dat ‘tuig’. Maar wat is de rol van het jongerenwerk bij het behartigen van de belangen van jongeren in deze crisis?  

2. Biedt de coronacrisis nieuwe kansen om burgers hun eigen veilige leefomgeving te laten organiseren?   
Door Ben Kokkeler van Noord-Brabant Avans
Door de coronacrisis communiceren burgers en professionals via beeldbellen en doen ze hun boodschappen online. Maar ook inbrekers komen veel vaker online in het huiselijke domein. Hoe kan digitale informatievoorziening kwetsbare burgers mobiliseren en ondersteunen in het vergroten van de sociale veiligheid in de eigen leef- en woonomgeving? En tegelijkertijd hun autonomie vergroten?

3. Een ethische kans voor worstelende professionals 
Door Mariël Kanne van Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
Op basis van onderzoek door de lectoraten Schulden en Incasso & Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht (gefinancierd door ZonMw naar aanleiding van de Covid-19-pandemie) is in de afgelopen maanden een beknopte ethische handreiking ontwikkeld voor sociale professionals in crisissituaties. We kijken we hoe de handreiking behulpzaam kan zijn bij het expliciteren van de belangrijkste ethische uitdagingen en acties die daarop zouden kunnen volgen.