werk-samen-collega-jongeren

Samen aan het werk in de wijk in Arnhem

Onlangs is het project ‘Samen aan het werk in de wijk’ in de wijk Geitenkamp in Arnhem afgerond. Centrale vraag in dit project was: ‘Hoe kunnen publieke professionals, ondernemers en andere belanghebbenden vanuit de wijk samen leren en samen werken aan het vergroten van kansen voor wijkbewoners op duurzaam betaald werk?’

Op basis van analyse van gesprekken met wijkprofessionals, wijkmanagers, sociale wijkondernemers en inwoners is zicht gekregen op  (1) behoeften en belangen in de wijk als het gaat om samenwerken om kansen op arbeidsparticipatie te vergroten, (2) verschillen en overeenkomsten in behoeften en belangen en (3) aanknopingspunten om het samen werken aan dit vraagstuk te versterken. Deze inzichten zijn gepubliceerd in een vakblad.

Vanuit de gedeelde behoefte om concreet met elkaar aan de slag te gaan, is in samenwerking de vraag opgepakt hoe kansen op waardevol werk voor jongvolwassenen uit de Geitenkamp vergroot kunnen worden. Dit is op participatieve wijze verkend samen met jongvolwassenen, (wijk)professionals en (wijk)ondernemers. De werksessies nodigden uit tot nieuwe samenwerkingen en maakten duidelijk hoe belangrijk het is om hierin samen te werken met jongvolwassenen om wie het gaat.