Inzetten op preventie illustratie groep mensen

Preventie in het sociaal domein: wat is effectief?

Wie verdere gezondheidswinst wil boeken, moet vooral ook inzetten op het verbeteren van het sociaal functioneren van mensen. Bij steeds meer zorgpartijen vindt deze stelregel aanhang. Zij richten een deel van hun eigen activiteiten op welzijn of zoeken de samenwerking met het sociaal domein. Een groeiend aantal evaluaties wijst uit dat de inzet op preventie van het Nederlandse welzijnswerk positieve effecten heeft op iemands gezondheid of goedkoper is dan een alternatieve inzet. Er is echter veel variatie in de effectiviteit. De vraag is dan ook: wat werkt?

Deze vraag hebben Jesper Rözer, Lex Veldboer en Meta de Lange trachten te beantwoorden in het artikel 'Preventie in het sociaal domein: wat is effectief welzijnswerk?' dat is gepubliceerd op zorg&sociaalweb. Aan de basis van het artikel ligt een literatuurstudie die zij hebben uitgevoerd getiteld 'Preventie in het sociaal domein: de effecten van wijkteams, schuldhulpverlening, jongeren- en ouderenwerk, collectieve aanpakken en sociaal ondernemerschap'. Dit is een vervolg op een eerder verschenen literatuurstudie die zij hebben uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Uithoorn.