Gesprek

Masterclass 'De Stem van de Burger' biedt nieuw perspectief op democratie

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd hebben we de Masterclass ‘De stem van de burger’ ontwikkeld. 

Aanleiding

In een tijd waarin de betrokkenheid van de burger in besluitvorming van groot belang is, hebben we deze masterclass ontwikkeld om overheden en organisaties te ondersteunen in het formuleren van een visie op de 'stem van de burger' in hun organisaties. Deze masterclass biedt managers en beleidsmakers in het publieke domein inzichten en praktische benaderingen om het burgerperspectief te integreren in hun dienstverlening en (toekomstige) strategie.

Het besef dat 'de burger' een diverse en complexe groep vertegenwoordigt, heeft geleid tot uitdagingen bij het opnemen van hun stem in besluitvormingsprocessen. Deze masterclass gaat echter verder dan alleen praktische oplossingen en onderzoekt fundamentele verschuivingen in participatie- en inspraakprocessen. 

Opzet

De masterclass is bedoeld voor mensen die leiding geven en beslissingen nemen bij de overheid en in publieke organisaties. De masterclass bestaat uit drie vaste onderdelen, die – afhankelijk van de deelnemers – steeds anders worden ingericht. In het eerste deel krijgen deelnemers inzicht in politieke theorieën met betrekking tot democratische processen en worden concrete praktijkvoorbeelden besproken om deze theorieën te illustreren. In het tweede deel worden deelnemers uitgenodigd om in dialoog te gaan en hun eigen visie op democratische processen en de rol van de burger daarin te verkennen. Dit helpt hen om hun eigen overtuigingen en de dagelijkse praktijk in lijn te brengen. Het hoogtepunt van de masterclass is het derde deel, waarin iedere deelnemer wordt uitgedaagd om een krachtig statement te formuleren over hoe zij democratische processen binnen hun organisatie kunnen versterken.

Met de masterclass willen we professionals in het publieke domein van dienst zijn en ondersteunen om democratische participatieprocessen vorm te geven. De masterclass is zo opgezet, dat ze een brede toepasbaarheid heeft en bij kan dragen aan het delen van kennis binnen de WSD’s. 

Meer weten?

Binnen WSD Zuyd zijn meerdere collega’s betrokken bij onderzoek naar burgerparticipatie en de ontwikkeling van deze masterclass. Meer weten? Neem contact op met: Sabrina Keinemans, Maja Ročak of Sarah Willard via wsd@zuyd.nl.