Schoolklas

Brugfunctionaris zorgt dat kinderen mee blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen

Ruim tien jaar zijn er in Groningen brugfunctionarissen aangesteld op verschillende scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind.