In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle werken onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Viaa samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten in de regio, burgerorganisaties, beroepsopleidingen en andere kennisinstellingen, aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen in het kader van de transities in het sociale domein. De Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (lectoraat).

Drie onderzoekslijnen

De Werkplaats Sociaal Domein hanteert drie onderzoekslijnen.

Inclusieve samenleving
Van buren die elkaar ontmoeten tijdens het wekelijkse eetcafé tot werknemers die hun dag ‘arbeidsmatig besteden’ bij een sociale onderneming. Bij de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving onderzoeken we welke ondersteuning kwetsbare mensen nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving.

Integraal samenwerken met en voor bewoners
Integraal samenwerken is een belangrijk gegeven in het sociaal domein. Dat geldt zeker sinds de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp en de invoering van ‘passend onderwijs’.

Interprofessioneel samenwerken rond jeugd
Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende werelden die dicht bij elkaar liggen. Voor sociale professionals is het dan ook de kunst om integraal te denken: hoe kunnen zij het kind, de ouders, docenten en sociaal werkers bij een oplossing betrekken?

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op viaa.nl.

Contact 

Moniek Zantinge (secretariaat)

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Postbus 10030
8000 GA ZWOLLE

T 038 202 4722
E onderzoek@viaa.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief