In de werkplaats Sociaal Domein Zwolle werken onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Viaa samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten in de regio, burgerorganisaties, beroepsopleidingen en andere kennisinstellingen, aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen in het kader van de transities in het sociale domein.

Thema's

De volgende activiteiten zijn ondergebracht onder drie thema’s.

Netwerkondersteuning

  • netwerkondersteuning in buurt en wijk (zie www.projectnetwerkondersteuning.nl) in samenwerking met o.a. RIBW, Frion, MEE, Dimence en acht gemeenten;
  • vastleggen methodieken van innovatieve projecten gericht op maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen (o.a. methodiek sociale onderneming Binthout).

Lokaal samenspel

  • leerinfrastructuur voor sociale teams: vormgeving samenwerking op wijk- of gebiedsniveau, specifiek in de sociale teams (o.a. in de gemeenten Zwolle, Elburg, Steenwijkerland en Ommen-Hardenberg);
  • Hart van Vathorst: onderzoek naar een innovatieve samenwerking van twee zorgorganisaties, kinderopvang, kerk en diverse wijkvoorzieningen in één gebouw. Gericht op het ontstaan van een inclusieve gemeenschap;
  • onderzoek rond burgerinitiatieven in het project ‘De toekomst is lokaal’, i.s.m. diverse burgerinitiatieven en Arcon.

Verbinding jeugdhulp en onderwijs

  • ontwikkeling domeinoverstijgende minor en Associate Degree;
  • onderzoek- en ontwikkelprojecten t.b.v. domeinoverstijgende samenwerking rond jeugd;
  • training netwerkondersteuning o.a. voor sociale teams;
  • vastleggen methodieken o.a. werkwijze ‘Kansrijk Wonen’.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.viaa.nl/sociaaldomein.

Contact 

Mw. J. Faber- Zijlstra (secretariaat)

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Postbus 10030
8000 GA ZWOLLE

T 038 425 55 14
E wmo-werkplaats@viaa.nl

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief