In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen met het lectoraat van Fontys Hogeschool Social Studies. De werkplaats richt zich op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering in de context van maatschappelijke veranderingen. De werkplaats wordt geleid door Lilian Linders, lector en Dana Feringa, associate lector.

Themalijnen

De themalijnen van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys zijn:

  • Professionele verantwoordelijkheid

Binnen deze themalijn ligt de focus op de wijze waarop de professionele verantwoordelijkheid van de ene professional zich verhoudt tot de (professionele) verantwoordelijkheid van anderen in een gegeven situatie.

  • Vraagverlegenheid en zorgmijding

Binnen deze tweede themalijn ligt de focus op het spanningsveld tussen het op vrijwillige of onvrijwillige basis gebruik maken en aanbieden van ondersteuning en zorg. Een vraagstuk dat door werkveldpartners vooral gerelateerd wordt aan hoe om te gaan met zogenaamde ‘zorgmijders’ en/of mensen die een bepaalde mate van vraagverlegenheid (Linders, 2010) ervaren.

  • Civil Society

De kanteling vraagt ook van burgers (in hun rol als bewoner cliënten, netwerklid, vrijwilliger, mantelzorgers, etc.) om hun deelname aan de samenleving te herzien.

Projecten

De werkplaats Sociaal Domein kent onder andere twee projecten:

Bijzonder Domein Jeugd
In het Bijzonder Domein Jeugd werken 14 partners, welzijnsinstellingen, jeugd (gezondheids)zorginstellingen en gemeenten samen om de praktijkdilemma’s in de regio Brabant-Zuidoost te onderzoeken. De thema’s zijn:

  • Professionele verantwoordelijkheid
  • Vrijwilligheid versus onvrijwilligheid
  • Pedagogische Civil society

ReflexieLab
Uitgangspunt in het ReflexieLab is het concept van sociale reflexiviteit (Lichterman, 2005). Sociale reflexiviteit is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden waarbij betrokkenen - in dialoog met andere actoren in een gegeven situatie - niet alleen reflecteren op hun eigen handelen, maar ook op het handelen van anderen en de wijze waarop het handelen zich tot elkaar en de context verhoudt. In het ReflexieLab vindt onderzoek plaats in 7 praktijken.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Fontys Hogeschool.

Contact 

Lectoraat FH Sociale Studies (lectoraat-fhss@fontys.nl).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief