In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen. De werkplaats richt zich op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering in de context van maatschappelijke veranderingen. We zijn gezamenlijk op zoek naar interventies die noodzakelijk zijn voor het handelingsbekwaam maken en houden van (aankomende) professionals.

Visie

Avans Hogeschool wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen, ieder naar eigen vermogen, actief meedoen. Dat betekent dat er oog is voor het bijzondere levensverhaal van mensen, met de daarbij behorende kansen, voorspoed en tegenslag. Het gaat daarbij bij uitstek om mensen die buiten de gemiddelden en de normsystemen vallen. Toekomstig onderzoek binnen het sociaal domein richt zich daarom op de botsingen tussen systeem- en leefwereld, waar de samenleving kwetsbaar is. Het wil het professioneel handelen versterken door de bedoeling van het werken met mensen te verhelderen; de ‘kleine verhalen’ uit te lichten; álle betrokkenen te laten participeren in onderzoek; handelingsruimte te helpen vinden; kansen voor participatie te creëren; sociale technologie te benutten; interdisciplinair te werken en verandering te mobiliseren.

Thema’s

In deze werkplaats werken 5 Avans-lectoraten samen, die het brede sociale domein bestrijken. De thema’s zijn:

  • Werken en leven in de wijk
  • Bruikbare zorgtechnologie
  • Een leven lang in beweging
  • Moeilijk bereikbare groepen
  • Zorg Rond het Levenseinde

Ook de verschillende Avans-academies (Sociale Studies, Gezondheidszorg, Veiligheid en Bestuur) grijpen de Werkplaats Sociaal Domein aan om gezamenlijk met gemeenten en werkveldpartners de doorwerking in de verschillende opleidingen ter hand te nemen. De werkplaats richt zich primair op Noord-Brabant.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans.

Contact 

Else Bakx, projectmedewerker Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant, Avans Hogeschool.

E em.bakx1@avans.nl

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief