De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans bestaat uit drie programmalijnen waarmee een regionale invulling wordt gegeven aan de zoektocht naar interventies die noodzakelijk zijn voor het handelingsbekwaam maken en houden van (aankomende) professionals.

In deze werkplaats werken vijf Avans-lectoraten samen, die het brede sociale domein bestrijken, variërend van jeugd, kwetsbare en vaak moeilijk toegankelijke burgers tot en met ouderen. Ook de verschillende Avans-academies (Sociale Studies, Gezondheidszorg, Veiligheid en Bestuur) grijpen de Werkplaats Sociaal Domein aan om gezamenlijk met gemeenten en werkveldpartners de doorwerking in de verschillende opleidingen ter hand te nemen. De werkplaats richt zich primair op Noord-Brabant.

De inhoudelijke programmalijnen, waarin de thema’s onderwijs en co-creatie steeds terugkomen, zijn:

  • Werken en leven in de wijk
  • Bruikbare zorgtechnologie
  • Een leven lang in beweging
  • Moeilijk bereikbare groepen
  • Zorg Rond het Levenseinde

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans.

Contact 

John Dierx, lector Leven Lang in Beweging, Avans Hogeschool
E jaj.dierx@avans.nl

Louis Neven, lector Active Ageing, Avans Hogeschool
E lbm.neven@avans.nl

Sjaak Khonraad, lector Integrale Veiligheid, Avans Hogeschool
E jlhtm.khonraad@avans.nl

Clemens van den Broek, projectmanager, Avans Hogeschool
E cpja.vandenbroek@avans.nl

Michael Echteld, lector Zorg Rond het Levenseinde, Avans Hogeschool
E ma.echteld@avans.nl

 

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief