De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland is de dragende partner van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In het Platform is een aantal andere kennisnetwerken en partners verenigd en actief om de transformaties in het sociaal domein, samen met het regionale veld, van impulsen te voorzien.

In het Kennisplatform participeren gemeenten, instellingen, netwerken, cliënten- en burger-organisaties en andere betrokkenen in het sociaal domein. Samen verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden we kennis via onze zes Kennisnetwerken. In deze netwerken werken we samen aan het antwoord op de vraag: 'Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?'. Het Kennisplatform is onafhankelijk, kritisch, neutraal, praktijkgericht en hanteert multiperspectief.

Doelstellingen

Het kennisplatform creëert synergie tussen kleine en grote kennisinitiatieven, netwerken en activiteiten in Noord-Holland. Wat betekent dat precies?

 • We verbinden praktijk, onderzoek en onderwijs en we verkleinen de kloof daartussen;
 • We zorgen voor een circulaire beweging in kennisstromen van en naar de praktijk (ophalen, verdiepen/vernieuwen, terugbrengen), samen met de landelijke kennisinstituten en de andere 13 regionale Werkplaatsen;
 • We agenderen urgente thema’s ook op het niveau van bestuur en organisatie;
 • We ontwikkelen kennis over wat werkt en wat niet werkt en maken deze en andere kennis toepasbaar en beschikbaar;
 • We vertalen kennis binnen verschillende contexten en perspectieven.

Onze zes kennisnetwerken zijn:

 • Armoede en inclusie;
 • Professionals in beweging;
 • Sociaal-Gezond;
 • Wijk, Teams en Toegang;
 • Kanteling organisatie, beleid en bestuur;
 • Veilig opgroeien.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u het laatste nieuws in uw mailbox.

Meer informatie 

Kijk voor meer relevante informatie op onze website: www.kennisplatformsdnh.nl.

Contact 

Tineke de Wit, programma-coördinator Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
Email: Tineke.deWit@inholland.nl
Tel: 06 – 15279674
 
Sharmila Balesar, management-assistente Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
Email: Sharmila.Balesar@inholland.nl
Tel: 06 – 15279249

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief