In 2015 heeft Staatssecretaris van Rijn het besluit genomen om de Wmo-werkplaatsen te verbreden naar regionale kennisnetwerken voor het sociale domein. De Wmo Werkplaats Friesland ( 2014-2015) is daarom per 1 januari 2016 door gegaan als Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Binnen de Werkplaats wordt door meerdere lectoraten van de NHL Hogeschool samengewerkt. Vanaf 1 maart 2016 levert de nieuwe kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl een belangrijke bijdrage aan deze samenwerking.

Doelstellingen

De werkplaats Sociaal Domein Friesland wil van 2016 tot 2019 vanuit het principe 'Samen werken aan ondersteuning dichtbij' met gemeenten en de daarbinnen werkende sociale professionals, managers, beleidsfunctionarissen, vrijwilligers en inwoners vorm geven aan de transformatie in het sociale domein. Hierbij uitgaande van de vier o’s: ondersteunen, ontwikkelen, onderwijs en onderzoek. We richten ons primair op de betrokken 'transformatoren'. Herman Wijffels in Pastors (2015): "Dit is iedereen die betrokken is bij de maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein: bestuurders, politicussen, gemeentelijk managers, beleidsambtenaren, projectleiders en programmamanagers, sociale professionals en maatschappelijk betrokken burgers (…)”.

Thema’s

Op basis van de lokaal gevoerde gesprekken met de veertien Friese gemeenten die aansluiten bij de landelijk geïnventariseerde thema’s komen we tot de volgende regionale kennisagenda:

  1. Verder ontwikkelen van de sociale teams / transformatie sociale professional
  2. Verder ontwikkelen/implementeren van de aanpak van eenzaamheid
  3. Verder ontwikkelen/implementeren van e-health/e-welzijn mbv e-learning
  4. Integraal samenwerken in de wijk
  5. Burgerinitiatieven/rol 'civil society', verbinding tussen Formeel en Informeel. In dit verband is ook het thema 'samenlevingsopbouw' van groot belang.
  6. Lokaal maatwerk op individueel niveau en op het niveau van sociale netwerken

Meer informatie 

Meer informatie over de Werkplaats Sociaal Domein Friesland en de ondernomen activiteiten van de afgelopen twee jaar, vindt u via onderstaande links:

Contact 

dr. Evelyn Finnema     
Lector NHL Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd
Penvoerder Werkplaats Sociaal Domein Friesland
M 06 471 458 43
E evelyn.finnema@nhl.nl

drs. Bart de Jager    
Projectleider Werkplaats Sociaal Domein Friesland
M 06 282 854 98
E bart.jager@nhl.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief