De focus van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland wordt vertolkt door de dimensies van het klantenperspectief:

Dimensies klantenperspectief: Inclusie
Eigen regievoering/eigen kracht: Als vertrekpunt
Zeggenschap: Meebeslissen
Individuele diversiteit: Meetellen
Participatie: Meedoen

  • Met eigen regievoering bedoelen we het organiseren/coördineren van het eigen leven (al dan niet met zorg of ondersteuning) gericht op een goed leven in eigen ogen.
  • Met eigen kracht bedoelen we het vermogen van mensen om op basis van eigen competenties en perspectieven zelf- en/of samenredzaam te zijn.
  • Bij meebeslissen gaat het om zeggenschap c.q. individuele invloed en/of collectieve inspraak.  
  • Bij meetellen gaat het niet om een economisch begrip maar om het ervaren van een betekenisvol leven in relatie tot anderen.
  • Bij meedoen gaat het om de veelheid van activiteiten in leefwereld en daarbuiten waaraan mensen kunnen deelnemen.

Doelstelling

Algemene doelstelling van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is de verdere implementatie van de doelen van de transities in het sociale domein aan de hand van de volgende vraagstellingen:

  1. Hoe realiseren we dat de zeggenschap bij de burger ligt/komt en dat de zorgprofessional en vrijwilliger afstemt en uitnodigt tot invloed?
  2. Wat is er nodig om vanuit zorgprofessionals en opleidingen een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving in Flevoland?
  3. Wat is er nodig om adequaat aan te sluiten bij eigen kracht en eigen regievoering van de burger?

Activiteiten/projectstructuur:

Activiteitengebied 1: Samenwerking professionals, informele zorg en vrijwilligerszorg.
Activiteitengebied 2: Jeugdhulp
Activiteitengebied 3: Volwassenenzorg/ouderenzorg

Meer informatie 

Website: lees meer op de website van Windesheim Flevoland
Twitter: @Klantenregie

Contact 

Dr. Kitty Jurrius
Lector (a.i.) Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Windesheim Flevoland, Almere
E: k.jurrius@windesheim.nl
T: 088 4697678

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief