20 februari 2016

Wmo-wijzers geven in het kort de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein. Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht (kennisplatform Utrecht Sociaal). Thema's die aan bod komen zijn:

 • Bouwstenen Sociale Teams
 • Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk
 • Eenzaamheid en sociaal isolement
 • Kantelen in de praktijk
 • Leren kantelen
 • Moreel beraad in het sociale team
 • Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers
 • Transitie nader beschouwd
 • Wat betreft de kanteling
 • Respijtzorg
 • Professionele inzet bij informele zorg
 • Werken met sociale netwerken

Alle Wmo-wijzers zijn te downloaden op de website van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Uitgever: 
kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
Publicatiejaar: 
2016

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief