Interventies, methodieken en onderwijsmodules
1 april 2013

De Wmo-werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Zij zijn in 2009 opgericht om de noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen en beroepskrachten te scholen. De activiteiten omvatten het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van activiteiten, interventies en methodieken, gericht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Er zijn in de afgelopen jaren interventies, methodieken en onderwijsmodulen ontwikkeld. Deze worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector, hogescholen en andere belangstellenden. Tijdens het Wmo congres op 15 mei 2013 is de bundel met producten die de werkplaatsen tot dusver hebben opgeleverd gepresenteerd.

Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2013

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief