Kansen voor Wmo-werkplaatsen

De 14 Wmo-werkplaatsen vormen reeds een landelijk dekkend netwerk, dat de potentie heeft uit te groeien tot een omvattend kennisnetwerk voor het gehele sociale domein.

Het Overleg Wmo-werkplaatsen heeft aandachtspunten geformuleerd om deze schaalvergroting en uitbreiding van het kennisveld te realiseren. In dit document vindt u een verkenning over de mogelijkheden van regionale kennisnetwerken in het sociale domein.

Auteur: 
Theo Roes en Jean Pierre Wilken
Publicatiejaar: 
2014
Aantal pagina's: 
18

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief