Kansen voor Wmo-werkplaatsen

De 14 Wmo-werkplaatsen vormen reeds een landelijk dekkend netwerk, dat de potentie heeft uit te groeien tot een omvattend kennisnetwerk voor het gehele sociale domein.

Het Overleg Wmo-werkplaatsen heeft aandachtspunten geformuleerd om deze schaalvergroting en uitbreiding van het kennisveld te realiseren. In dit document vindt u een verkenning over de mogelijkheden van regionale kennisnetwerken in het sociale domein.

Auteur: 
Theo Roes en Jean Pierre Wilken
Publicatiejaar: 
2014
Aantal pagina's: 
18

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief