Verslag Wmo-werkplaatsen 2009-2012
1 mei 2013

De Wmo-werkplaatsen zijn in 2009 opgericht om de noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen en beroepskrachten te scholen. De activiteiten omvatten het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van activiteiten, interventies en methodieken, gericht op de uitvoering van de Wmo. Deze brochure geeft een indruk van wat de Wmo-werkplaatsen in hun eerste subsidieperiode hebben bereikt. Voor meer gedetailleerde informatie over de producten en publicaties kunt u de bijlage (achterin de rapportage) raadplegen.

Auteur: 
Theo Roes
Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
mei 2013
Aantal pagina's: 
48

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief