Praktijk 2: Woon, leer- en werk programma voor jongeren met (dreigende) meervoudige problematiek

 

Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende voorzieningen voor jongvolwassenen van 18 – 27 jaar. Campus Diep richt zich op dreigende uitval van deze jongeren, met vaak een instabiele woonsituatie (kijk voor meer informatie op www.campusdiep.nl). Het onderzoek van Campus Diep houdt een zoektocht in naar de werkzame bestanddelen ervan, onder meer via multiple casestudies. De deelnemers en de mensen om hen heen worden gedurende anderhalf jaar in dit proces gevolgd.

Laatste stand van zaken
Een paar voorzichtige voorlopige bevindingen: deelnemers weten welke doelen zij willen bereiken, maar twijfelen geregeld bij een studiekeuze; vrienden en vriendinnen worden vaker dan andere groepen genoemd als bron van steun en hun steun is divers qua vorm. Professionele begeleiders en belangrijke anderen bieden steun, maar er is weinig initiatief om dit onderling af te stemmen. Aan de andere kant melden deelnemers ook niet dat zij behoefte aan een dergelijke afstemming hebben. Onlangs zijn we gestart met een Delphi-onderzoek om meningen van deskundigen over een wonen-leren-werken programma te verzamelen.

Meer informatie
Geertjan Emmens, docent Academie voor Verpleegkunde, g.emmens@pl.hanze.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief