De Werkplaatsen Sociaal Domein bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de komende drie jaar. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein.

Wat is een Werkplaats Sociaal Domein

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Ze zijn de opvolgers van de Wmo-werkplaatsen. In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. In 2013 werd het aantal werkplaatsen uitgebreid tot 14, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

Overleg Werkplaatsen Sociaal Domein

De Werkplaatsen Sociaal Domein werken samen op verschillende terreinen en thema’s. Vier maal per jaar vindt er overleg plaats tussen alle Werkplaatsen, onder leiding van Theo Roes. Hij is de onafhankelijke voorzitter van het Werkplaatsenoverleg en vertegenwoordigt de gezamenlijke Werkplaatsen bij het ministerie, kennisinstituten en andere partners. Movisie ondersteunt de Werkplaatsen inhoudelijk en op het gebied van de communicatie, bijvoorbeeld via deze website. Projectleider bij Movisie is Thea Meinema (t.meinema@movisie.nl).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief