E-learning module voor wijkverpleegkundigen
23 december 2014

Deze e-learning module, verder te noemen werkboek, is een resultaat van het actie leerprogramma Zichtbare Schakel. Het werkboek bevat theorie en instrumenten om met wijkverpleegkundigen, hun netwerkcollega´s en burgers/cliënten ´schakelkracht´ te ontwikkelen.

Doel 

Met de lesstof maken studenten en professionals kennis met het nut en de noodzaak van het ontwikkelen van verpleegkundige schakelcompetenties in zorg en welzijn. Het vermogen om te kunnen schakelen is van belang voor het bieden van wijkgerichte zorg aan thuiswonende cliënten.

Voor wie? 

Wijkverpleegkundigen

Opzet van de module 

Dit werkboek nodigt professionals uit, die bij zorg en welzijn van burgers/cliënten in de wijk betrokken zijn, om te leren van ervaringen van wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel. Met de verhalen en dialoogvragen, de reflectieve instrumenten en de kennisbronnen kunnen de professionals het persoonlijke handelingsrepertoire verbreden. Vanuit wederkerig leren, waarin de vraag van de burger/cliënt bepalend is voor de competenties die de professional inzet, wordt aangesloten bij wijkgerichte en vraaggestuurde zorg- en dienstverlening op maat. Niet alleen de vraag staat centraal, maar vooral ook de behoefte en hoe daar in wordt voorzien. Het werkboek sluit nauw aan bij de uitgangspunten van Wmo Welzijn Nieuwe Stijl. Specifiek is er aandacht voor het meedoen, meedenken, meewerken en meebeslissen van burgers/cliënten.

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

DownloadsTypeGrootte
Bestand Onderwijsmodule-Zichtbaar-schakelen-in-de-wijk.docxdocx3.54 MB

Contact 

Drs. Maria van Erp, onderzoeker
E: maria.vanerp@han.nl
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief
Kenniscentrum HAN SOCIAAL
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief