De relatie tussen zelfhulp en professionele hulp
23 december 2013

Eén van de strategieën om ander, beter en goedkoper sociaal werk te ontwikkelen, is betere samenwerking tussen formele en informele zorg. In deze module staan we stil bij het fenomeen zelfhulp en de relatie tussen zelfhulp en professionele hulpverlening. De module wil de deelnemers kennis laten maken met zelfhulp en alle facetten die daarbij komen kijken. Deze onderwijsmodule hoopt bij te dragen aan het wegnemen van de onbekendheid van zelfhulp, alsook het verduidelijken van de relatie tussen zelfhulp en professionele hulp.

Doel 

Deze module heeft tot doel de deelnemers kennis te laten maken met zelfhulp en alle facetten die daarbij komen kijken. De module heeft de volgende moduledoelstellingen voor ogen:

  • De professional (in opleiding) uit de sociale sector krijgt kennis over zelfhulp, achtergronden, de relatie tussen zelfhulp en formele zorg.
  • De professional (in opleiding) heeft zicht op het landelijke en gemeentelijke beleid rondom (ondersteuning van) zelfhulp.
  • De professional (in opleiding) heeft oog voor het perspectief van de deelnemers aan zelfhulp en diens wensen, mogelijkheden en beperkingen.
  • De professional (in opleiding) waardeert de aanvullende hulp die zelfhulp biedt en ziet het belang van een vitale coalitie tussen hulpvrager, zelfhulp en professional waarbij de inbreng van iedere betrokken partij wordt gerespecteerd en optimaal benut.
  • De professional (in opleiding) weet welke organisaties er binnen de regio of gemeente actief zijn op het gebied van zelfhulp en kan aan de zorgbehoevende burgers uitleggen wat zij van zelfhulp kunnen verwachten
  • De professional (in opleiding) heeft zicht op voorbeelden van sociale interventies waarmee ondersteuning aan zelfhulp vorm kan worden gegeven.

Voor wie? 

Professionals (in opleiding) uit de sociale sector.

Opzet van de module 

Deze module voorziet deelnemers in vier bijeenkomsten kennis te laten nemen met zelfhulp. Elke bijeenkomst duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. De opbouw is daarbij als volgt:

  • Kennismaking met wat zelfhulp is, en wat het niet is;
  • Geschiedenis van zelfhulp, hoe is het ontstaan en hoe ontwikkelt het zich;
  • Zelfhulp steunpunten;
  • Zelfhulp en formele zorg: hoe samen te werken?

Na elke bijeenkomst wordt een opdracht gegeven die deelnemers uitvoeren ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst.

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

Contact 

Fontys Hogeschool Sociale Studies
Joyce Mols
E: j.mols@fontys.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief