Burgers en professionals in dialoog
1 juni 2015

Deze module is gemaakt voor hen die op zoek zijn naar het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, waarin burgers en professionals als co-producenten van leefbaarheid een centrale rol vervullen. De module geeft handvatten voor het sturen van leerprocessen om transities en transformaties te bevorderen. Het credo 'al-lerende-doen en al-doende-leren' staat in deze module centraal. De dialoog tussen klant/cliënt en professional fungeert als hefboom om sociale vernieuwing tot stand te brengen. De professional werkt vanuit de ondersteuningsvisie en dit betekent niet invullen maar aanvullen waar nodig.

Doel 

Deze module biedt leer- en denkstof om transitie- en transformatieprocessen die vanuit de stelselwijzigingen voortkomen te blijven onderzoeken op aspecten van kwaliteit van leven van burgers en aspecten van professionalisering van dienstverleners. De lesstof nodigt uit tot het eigen maken van en in gesprek zijn over de vraagstukken die op ons pad komen.

Voor wie? 

Studenten sociaal werk en professionals. Professionals kunnen ook samen met burgers, mantelzorgers, vrijwilligers(organisaties), ervaringsdeskundigen en anderen gebruikmaken van het materiaal.

Opzet van de module 

Het lesmateriaal is uitgewerkt aan de hand van verhalen van betrokkenen uit de gemeente Peel en Maas. De module bestaat uit zes lesboxen met verschillende leeropdrachten.

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

Contact 

Dr. Martha van Biene Mld
Lector en Programmaleider Wmo-werkplaats Nijmegen
Kenniscentrum HAN SOCIAAL
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jan Joore Mmi
Procesmanager Schakelplein
Gemeente Peel en Maas

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief