Hoe kunnen organisaties samenwerken met andere instellingen?
19 december 2013

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, het kunnen meedoen in de samenleving is de belangrijkste factor om de kwaliteit van leven te verbeteren. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de professionals zodat zorg- en dienstverlening zo is ingericht dat alle burgers kwalitatief volwaardig kunnen participeren in de samenleving (MOVISIE, 2010). Organisaties kunnen het zich niet meer veroorloven intern gericht te zijn, samenwerking met andere instellingen is een logisch gevolg van de doelstelling van de Wmo.

Doel 

In deze module wordt er aandacht besteed aan vier essentiële elementen voor professionals om tot ontschotting en daarmee samenwerking te komen.

Voor wie? 

De modules zijn ontwikkeld voor studenten in de deeltijdopleiding of deelnemers uit het werkveld. Er wordt een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk. Om de opdrachten een succes te laten zijn is het van belang dat de deelnemers uit verschillende organisaties komen. Indien de deelnemers allemaal uit één organisatie komen zal dit de uitwisseling nadelig beïnvloeden omdat er geen gesprek tot stand zal komen over de problemen in om de samenwerking te starten en te verbeteren. 
Daarnaast is het ook gewenst dat deelnemers uit verschillende lagen afkomstig zijn om zo te bereiken dat er vanuit diverse invalshoeken gewerkt kan worden.

Een aantal onderdelen zijn ook te gebruiken voor voltijd tijdens de stage (Wmo in de praktijk|) of tijdens de lessen (T- shaped professional, Integraal benaderen en Resultaatgericht werken). Het is dan wel van belang het in deze beschrijving aangereikte materiaal bij te stellen voor voltijdstudenten.

Opzet van de module 

De module bevat vier onderdelen waarvan een aantal ook als losse onderdelen besproken kunnen worden. De voorkeur gaat ernaar uit de vier onderdelen met een vaste groep te bespreken. De onderdelen staan hieronder beschreven en hebben als thema:

  1. De Wmo in de praktijk (een bijeenkomst rondom de visie)
  2. Integraal benaderen en resultaatgericht werken (samenwerken met burgers, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en andere organisaties)
  3. Professionele ruimte
  4. Resultaatgericht samenwerken (eindpresentatie door de deelnemers)

Elk onderdeel is opgezet om in 90 - 150 minuten uitgevoerd te kunnen worden. In deze module wordt het woord docent gebruikt. Het kan ook gaan om een workshopleider, coach etc. Het is mede afhankelijk van de grote van de groep en de aandacht die de docent eraan wil geven of er van 90 of 150 minuten uit gegaan wordt.

Meer informatie 

Download de module en de bijlage (powerpointpresentatie):

Contact 

Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Rehabilitatie
Jolanda Kroes 
E: j.a.kroes@pl.hanze.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief