Visie en perspectief van de mantelzorger en mantelzorgondersteuning
20 december 2013

Naast uitleg van het begrip en de betekenis van het verlenen van mantelzorg vanuit het perspectief van mantelzorgers zelf komen in deze module de vitale coalities die er zijn tussen mantelzorgers en professionele hulpverlening aan de orde. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 staat mantelzorg (weer) volop in de belangstelling. Van burgers wordt verwacht dat zij zorg dragen voor elkaar en dat er pas een beroep op de professionele zorg mag worden gedaan als de zelfzorg en de informele zorg niet toereikend zijn. Vanuit overheidsbeleid is er uiteraard wel aandacht voor de behoeften van mantelzorgers. Prestatieveld vier van de Wmo is niet voor niets 'Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers'. Deze module heeft tot doel de deelnemers kennis te laten maken met mantelzorg en alle facetten die daarbij komen kijken.

Doel 

Deze module heeft tot doel de deelnemers kennis te laten maken met mantelzorg en alle facetten die daarbij komen kijken. De module mantelzorg heeft de volgende moduledoelstellingen voor ogen:

  • De professional (in opleiding) uit de sociale sector krijgt kennis over mantelzorg, achtergronden, de relatie tussen mantelzorg en formele zorg.
  • De professional (in opleiding) heeft zicht op het landelijke en gemeentelijke beleid rondom mantelzorgondersteuning.
  • De professional (in opleiding) heeft oog voor het perspectief van de mantelzorgers en diens wensen, mogelijkheden en beperkingen in relatie tot zorgbehoefte van de hulpvrager.
  • De professional (in opleiding) waardeert de aanvullende hulp die mantelzorgers bieden en ziet het belang van een vitale coalitie tussen hulpvrager, mantelzorg en professional waarbij de inbreng van iedere betrokken partij wordt gerespecteerd en optimaal benut.
  • De professional (in opleiding) weet welke organisaties er binnen de regio of gemeente actief zijn op het gebied van mantelzorgondersteuning en kan aan de mantelzorgers uitleggen wat zij van betreffende organisaties kunnen verwachten.
  • De professional (in opleiding) heeft zicht op voorbeelden van sociale interventies waarmee ondersteuning aan mantelzorgers vorm kan worden gegeven.

Voor wie? 

Professionals (in opleiding) uit de sociale sector.

Opzet van de module 

Deze module voorziet deelnemers in 4 bijeenkomsten kennis te laten maken met mantelzorg. De doelgroep voor deze module zijn professionals uit de sociale (of zorg) sector, of professionals in opleiding in dat werkveld. De module is gericht op het niveau vanaf het 3de of 4de jaar van een HBO-opleiding. Het wenselijke aantal deelnemers ligt tussen de 10 en de 20.

De opbouw van de module is als volgt:

  1. Mantelzorg, wat is het?
  2. Visie op mantelzorg
  3. De mantelzorger aan het woord
  4. Professionele mantelzorgondersteuning

Na elke bijeenkomst wordt een opdracht gegeven die deelnemers uitvoeren ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst.

Meer informatie 

Download de module en de bijbehorende powerpointpresentatie:

Contact 

Fontys Hogeschool Sociale Studies
lectoraat-fhss@fontys.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief