Werkboek voor professionals en vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg
2 juni 2015

Dit werkboek ondersteunt sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Doel 

De verhalen die in dit werkboek centraal staan, kunnen met behulp van de bijbehorende dialoogvragen, werkvormen en kennisbronnen ingezet worden binnen sociale teams en ook het HBO-onderwijs ter verwerving van de benodigde transitie-en transformatiecompetenties.

Voor wie? 

Professionals en vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg.

Opzet van de module 

Een belangrijk uitgangspunt in dit werkboek is dat professionals uitgaan van het principe ‘eerst arrangeren, dan indiceren’ (Van Biene, 2013). Dit betekent dat professionals:

  • complexe vraagstukken van kwetsbare burgers in netwerkverband inbrengen;
  • in dialoog met elkaar het probleem of de situatie van kwetsbare burgers verkennen;
  • in samenspraak met elkaar en de burger vaststellen welke partner de kwetsbare burger en diens netwerk gaan ondersteunen bij het samenstellen en uitvoeren van diens persoonlijk ondersteuningsarrangement.

 

Tevens reikt het werkboek wijkteamprofessionals en sociale professionals in opleiding handvatten aan om op individueel- en teamniveau competenties te ontwikkelen voor effectieve samenwerking in een sociaal wijkteam. De werkwijze is gericht op actie-leren waarin de dagelijkse praktijken van burgers (cliënten) en professionals leidend zijn. Bij actie-leren ontwikkelen teamleden in dialoog nieuwe werkwijzen en geven ze vorm aan de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

De verhalen van vernieuwende professionals staan centraal.

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

Contact 

Drs. Marian Dries
Dr. Martha van Biene Mld
Wmo-werkplaats Nijmegen

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief