25 september 2015

Kwartiermaken is het zorgen voor gastvrije ruimte in de samenleving voor iedereen die anders is. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Verschijnselen als stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie dienen bestreden te worden. Processen van emancipatie en opschorting van vooral mentale barrières zijn noodzakelijk om verschillen tussen mensen te verwelkomen. Voor een beter begrip van wat kwartiermaken inhoudt en wat ervoor nodig is om te kunnen kwartiermaken, is een onderwijsmodule ontwikkeld.

Doel 

Doel van de module is om studenten en professionals vanuit het theoretische fundament van kwartiermaken te stimuleren tot het werken aan inclusie.

Voor wie? 

De onderwijsmodule is gericht op zowel studenten in het hoger beroepsonderwijs (sociale studies) als professionals werkzaam in zorg en welzijn die werken vanuit een visie die aansluit op het realiseren van sociale inclusie. De module is geschikt voor het onderwijs alsmede voor in-company trainingen.

Opzet van de module 

De module omvat 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur per keer. Thema’s zijn onder meer: vreemdheid, anders-zijn, strijdigheid, gastvrijheid, opschorting , diversiteit, emancipatie, empowerment, presentie, normatieve professionaliteit, co-creatie en niches. Omdat de onderwijsmodule is opgebouwd volgens het principe van een gereedschapskist, biedt dit, naast een eerste basisbijeenkomst, de mogelijkheid om inhoud en didactische werkvormen in willekeurige volgorde in te zetten.

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule hieronder:

DownloadsTypeGrootte
PDF-pictogram Kwartiermaken-lesmodule.pdfpdf1.36 MB

Contact 

Hogeschool Utrecht
Jeroen Knevel
E: jeroen.knevel@hu.nl   

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief