Hoe kunnen docenten en professionals elkaar inspireren?
14 december 2013

Het Inspiratietraject is ontwikkeld binnen de Wmo-werkplaats Twente, project 5 'Wmo-professional: nieuwe competenties.' Het traject kan worden ingezet om docenten, leidinggevenden en professionals binnen zorg en welzijn met elkaar in contact te brengen, elkaar te inspireren en aan te zetten tot concrete veranderingen in onderwijs en praktijk met als doel op lange termijn een attitudeverandering bij professionals in opleiding.

Doel 

De doelen van het inspiratietraject zijn als volgt:

  • Deelnemers hebben kennis van actuele ontwikkelingen rondom Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl in de praktijk en binnen het onderwijs.
  • Deelnemers zijn zich bewust van wat ze zelf kunnen ondernemen om professionals in opleiding te ondersteunen bij de (attitude)verandering.
  • Deelnemers hebben concrete ideeën en handvatten ontwikkeld voor onderwijs en praktijk.

Voor wie? 

Het inspiratietraject is bedoeld voor docenten van zorg en welzijn opleidingen, leidinggevenden en professionals uit de praktijk.

Opzet van de module 

Het inspiratietraject omvat vier bijeenkomsten waarin deelnemers door wederzijdse inspiratie concrete ideeën en handvatten ontwikkelen voor veranderingen in de huidige praktijk en opleiding. Elke bijeenkomst duurt twee à drie uur.

Meer informatie 

Download de module en de bijbehorende powerpointpresentaties:

Contact 

Saxion, lectoraat Community Care & Youth
Margriet Braun
E: b.m.braun@saxion.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief