Train-de-trainer
11 november 2014

Het doel van deze module is om gespreksvoerders toe te rusten voor het voeren van gesprekken in het licht van de toegang tot het sociale domein. De module heeft een train-de-trainer opzet waarbij de trainer materialen aangereikt krijgt om de professionals te trainen.

Voor wie? 

Trainers en docenten in het sociale domein

Opzet van de module 

Er zijn vier modulen ontwikkeld van elk één dagdeel.
In module 1 plaatsen we het Gesprek binnen de maatschappelijke veranderingen waarbij gemeenten veel intensiever dan voorheen betrokken zullen worden bij een voor hen – althans in de Wmo – nieuwe groep burgers.
Naast het bespreken van het doel en de ‘route’ van het Gesprek wisselen de deelnemers met elkaar uit wat de invloed van de veranderingen is op hun handelen in de praktijk. Daarnaast wisselen zij uit welke ervaringen zij hebben met de ‘nieuwe’ doelgroepen en welke competenties zij hebben in het voeren van het Gesprek.

Het Gesprek moet gevoerd gaan worden met zogenaamde ‘nieuwe doelgroepen’. Voor sommige deelnemers zijn deze doelgroepen inderdaad ‘nieuw’, voor andere zijn zij al ‘bekend’. In module 2 staan de deelnemers stil bij hun eigen ideeën over mensen met een psychische of verstandelijke beperking. Wat is het belang van het weten van een diagnose voor het voeren van Het Gesprek? Over deze vraag en stigmatisering wisselen deelnemers ideeën en ervaringen uit. Hierna gaan de deelnemers Het Gesprek oefenen met een ervaringsdeskundige.

In module 3 oefenen we een aantal vaardigheden uit de Individuele Rehabilitatie Benadering, die betrekking hebben op het aansluiten bij burgers in het algemeen. De acteur met wie klassikaal geoefend zal worden in het voeren van het Gesprek, zal iemand uit de ‘nieuwe’ doelgroep spelen. De gespreksvoerders maken ook kennis met het voeren van het Gesprek met een mantelzorger erbij.

De gespreksvoerders komen waarschijnlijk allemaal in een (sociaal) team te werken. Hierin moeten zij integraal kunnen werken, kortom zij moeten inzicht hebben in de kwaliteiten en het werk van collega’s. Hierbij is een proactieve en onderzoekende houding nodig, alsook inzicht krijgen in de sociale kaart van hun gebied. Module 4 daagt de deelnemers uit om in een nieuwsgierige maar ook proactieve stand te komen.

Door de modulen heen lopen drie casussen. We beginnen met een summiere casusbeschrijving waarna de deelnemers zelf meer informatie gaan verzamelen en gaandeweg ook aanvullende informatie van de trainer krijgen aangereikt. Op deze manier worden verschillende stadia in het Gesprek geoefend.

Meer informatie 

Download de module (pdf) hieronder.

DownloadsTypeGrootte
PDF-pictogram Het-Gesprek-in-2015-Train-de-trainer.pdfpdf2.05 MB

Contact 

Jolanda Kroes en Suzanne Kuik
Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies - lectoraat Rehabilitatie
Mirjam Gademan en Paula Witte
Hogeschool Utrecht, kenniscentrum sociale innovatie - lectoraat participatie, zorg en ondersteuning
Else Boss, Marjoke Verschelling
Movisie

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief