Opzetten en optimaliseren van een netwerksamenwerking
16 december 2013

Een netwerksamenwerking heeft tot doel ondersteuning te bieden aan de cliënten om overbelasting te voorkomen en cliënten plezier en meer kwaliteit van leven te kunnen bieden (Tonkens, van de Broeke & Hoijtink, 2009). Het essentiële kenmerk van netwerksamenwerkingen is dat de cliënten centraal staan en dat deze positieve effecten ervaart van de netwerksamenwerking. Met de invoering van de Wmo in 2007 wordt een verschuiving van verantwoordelijkheden gevraagd. De burger moet leren zelfredzaam te worden en de taak van de dienstverlener is om hem/haar te begeleiden om zelfredzaam te worden. Hierbij dient de professional zich meer te richten op de sociale omgeving van de cliënt. Het samenwerken in netwerken dient zich dan ook te richten op meer samenhang voor burgers, hun sociale systeem en dienstverlener. Een belangrijk aspect hierbij is de koppeling tussen formele en informele zorg, waarbij formele zorg wordt vormgegeven door professionals en informele zorg door mantelzorgers en vrijwilligers. Van professionals wordt een netwerkbenadering gevraagd. Dit houdt in dat de professionals de burgers meer in de context van hun netwerk dienen te zien en niet alleen ondersteuning bieden aan de burgers, maar ook aan het daadwerkelijke netwerken (Holsbrink, Engelbertink & Schaap, 2010).

Van der Aa en Minkman (2007) hebben tien tools ontwikkeld die van belang zijn binnen netwerksamenwerking en als uitgangspunt gebruikt kunnen worden:

 • Tool 1: Netwerkanalyse
 • Tool 2: Vraaggericht werken
 • Tool 3: Procesanalyse
 • Tool 4: Indicatoren
 • Tool 5: Zakelijke arrangementen
 • Tool 6: Interpersoonlijke communicatie
 • Tool 7: Netwerkbijeenkomsten
 • Tool 8: Knelpunten verhelpen
 • Tool 9: Informatisering
 • Tool 10: Concurrentieanalyse

Deze onderwijsmodule leert professionals aan de hand van de tien tools beargumenteerde keuzes te maken bij het opzetten of optimaliseren van een netwerksamenwerking, aan de hand van korte, praktische en duidelijke oefeningen.

Doel 

De doelen van de module zijn als volgt:

 • deelnemers zijn op de hoogte wat iedere organisatie doet
 • deelnemers hebben mogelijkheden tot samenwerking geformuleerd
 • deelnemers hebben de meerwaarde van samenwerking geformuleerd waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen organisatie- en gebruikersmeerwaarde (doelgroep van de organisaties)
 • deelnemers hebben een start gemaakt met het nadenken over de meerwaarde van hun samenwerking voor een wijk, doelgroep of stad.

Voor wie? 

De doelgroep kan bestaan uit een van de volgende opties:

 • Uitvoerders van uiteenlopende organisaties binnen zorg- en welzijn (formeel en informeel) of
 • Uitvoerders van een reeds bestaand netwerk of
 • Mensen die samen een netwerk willen opbouwen

Niveau: Professional en netwerk (bv. burger, professional, netwerk, vrijwilliger; mbo, hbo; initieel, postinitieel)

Opzet van de module 

Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten van 4 uur.

De opbouw van bijeenkomst 1 is:
Welkom
Inleiding
Doelstelling
Kennismaking
Uitwisseling
Kruip in de huid van uw gebruiker
Formuleren van prestatie indicatoren
Huiswerkopdrachten

Bijeenkomst 2 ziet er als volgt uit:
Terugblik
Behandelen van businessplannen
Informatie uitwisseling
Vaststellen eenduidig netwerkdoel
Praktische samenwerking en/of inhoudelijke samenwerking

Contact 

Saxion, lectoraat Community Care & Youth
Margriet Braun
E: b.m.braun@saxion.nl
T: 053-4871017

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief