Samenwerken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk
20 december 2013

In deze module staan we stil bij het fenomeen zorgkracht van sociale netwerken en de relatie tussen formele en informele zorg. Samenwerken met de cliënt en zijn sociale netwerk is een van de vormen van informele zorg, naast bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en (primaire en secundaire) mantelzorg. Deze module veronderstelt dat studenten reeds vertrouwd zijn met de Wmo en andere recente ontwikkelingen op het vlak van sociaal beleid. Indien dit niet zo is, raden we aan eerst de onderwijsmodule inleiding op de Wmo door te werken.

Doel 

  • De professional (in opleiding) heeft zicht op de trends rondom het verkennen en samenwerken met het sociale netwerk en de cliënten.
  • De professional (in opleiding) uit de sociale sector heeft kennis over manieren/tools om een sociaal netwerk in kaart te brengen.
  • De professional (in opleiding) heeft oog voor de waarde en kracht van het samenwerken met het sociale netwerk en de cliënten met als doel dat de cliënten met hun sociale netwerk vorm kunnen geven aan de hulpvragen die ze hebben en de uitvoering daarvan.
  • De professional (in opleiding) kent verschillende mogelijkheden om contact te maken en om zicht te krijgen op de behoeften van de cliënt of het gezin op korte en langere termijn.
  • De professional (in opleiding) is in staat om een goede samenwerking met het (professionele) netwerk aan te gaan waarin hij zich verantwoordelijk voelt voor de casus en de samenwerking.
  • De professional (in opleiding) is in staat om de hulp en dienstverlening rondom de casus te coördineren/managen.
  • De professional (in opleiding) (onder)kent daarbinnen zijn eigen kwaliteiten en aandachtsgebieden en kan dit vertalen naar in de praktijk relevante leerdoelen.

Voor wie? 

De doelgroep voor deze module zijn professionals uit de sociale (of zorg)sector, of professionals in opleiding in dat werkveld. De module is gericht op het niveau van een HBO-opleiding. Het wenselijke aantal deelnemers ligt tussen de 10 en de 20.

Opzet van de module 

Deze module voorziet deelnemers in drie bijeenkomsten kennis te laten nemen van het in kaart brengen van sociale netwerken en het samenwerken van professionals met cliënten en hun sociale netwerken.

De opbouw van de module is als volgt:

  • Bijeenkomst 1: Tools om een sociaal netwerk in kaart te brengen.
  • Bijeenkomst 2: Samenwerking tussen professionals en informele zorg.
  • Bijeenkomst 3: Samenwerking tussen professionals en informele zorg.

Meer informatie 

Download de module en de bijbehorende powerpointpresentatie:

Contact 

Fontys Hogeschool Sociale Studies
Maria Stortelder
E: m.stortelder@fontys.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief