Informele opvoedingsondersteuning en zelforganisatie van ouders
23 december 2013

In deze module wordt er gewerkt aan informele opvoedingsondersteuning en zelforganisatie van ouders en leggen we verband met de pedagogische civil society. Het idee is dat iedere ouder genoeg kennis in huis heeft om een kind op te voeden. De onzekerheid die hierover wordt gevoeld kan gedeeld worden met andere ouders. Het uitwisselen van ervaringen helpt ouders bij de opvoeding en zorgt ervoor dat ze elkaar helpen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Ouders leren om andere ouders in hun netwerk aan te spreken en hiermee ontstaat meer samenhang in de wijk. Ouders en wijkbewoners zijn hierdoor meer op elkaar en op elkaars kinderen betrokken.

Doel 

In de module wordt uitgegaan van de verhalen van ouders. De ervaringen en belevingen van hen zijn het vertrekpunt voor het leren van het empoweren van ouders, het verbinden en het zelforganiserend vermogen van hen te verbeteren. Aan de hand van de verhalen wordt de eigen competentieontwikkeling getoetst. Centraal staat de competentie ‘zelf opvoedsteun organiseren’.

Voor wie? 

De onderwijsmodule is bestemd voor professionals van Centrum Jeugd en Gezin, Welzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs ( bijv. Brede School) en HBO- studenten Social Work ( Pedagogiek, Maatschappelijk Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel maatschappelijke Vorming en Creatieve Therapie).

Opzet van de module 

Dit werkboek bestaat uit vier leerarrangementen:

  • Dialoogsessie rondom opvoeding
  • Samenspraak organiseren rondom opvoedingsvragen
  • Sociale netwerken en Welzijn Nieuwe Stijl
  • Opvoedsteun zelf organiseren

Meer informatie 

Download de oplegger van de module en de module 'De ouder als ervaringsdeskundige'.

Contact 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Joos Meesters
E: joos.meesters@han.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief