13 maart 2017

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een interactieve leeromgeving voor studenten, docenten en professionals in het sociale domein. Op de website is een echte casuïstiekbespreking in fragmenten in beeld gebracht.

Doel 

Het doel van de site is om betrokkenen met elkaar in dialoog te laten gaan over de uitgangspunten van de transformatie van het sociale domein en hoe deze vorm kan krijgen in de praktijk.

Voor wie? 

Studenten, docenten en professionals in het sociale domein.

Opzet van de module 

In de fragmenten is te zien hoe er aan de hand van een intervisiemethodiek ontwikkeld, een 'kantelingsgerichte casuïstiekbespreking’ ontstaat. Deze blijkt cruciaal in het ontwikkelingsproces van de nieuwe werkwijze waar sociale wijkteams mee te maken hebben. Via de casuïstiekbespreking worden verschillen in zienswijze en werkwijze overbrugd en onderlinge verschillen in professionele perspectieven zichtbaar. De interactieve leeromgeving brengt de achtergrondinformatie van de ontwikkelingen in de transformatie, de ontwikkeling van het model, de multidisciplinaire casuïstiekbespreking die in verschillende fases is onderverdeeld en de reflectie van de deelnemers in beeld.

Contact 

Avans Hogeschool
Eva Blaauw
E: es.blaauw@avans.nl

Samenspel vorm, relatie en inhoud

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief