Bachelorscan Social Work
4 februari 2016

Met de bachelorscan kunnen docenten hun onderwijs screenen op actualiteit. Daarnaast krijgen docenten door de bachelorscan (nog eens) zicht op en worden zich bewuster van de veranderingen in de praktijk.

Doel 

Met de uitkomsten van de bachelorscan wordt in beeld gebracht in hoeverre het huidige onderwijs aansluit op de transformaties in het sociale domein. Daarnaast maken de uitkomsten inzichtelijk rondom welke thema’s en op welke gebieden het onderwijs meer geactualiseerd en getransformeerd moet worden.

Voor wie? 

Docenten die werkzaam zijn in het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO), specifiek Social Work.

Opzet van de module 

De bachelorscan is een kwantitatieve vragenlijst, gebaseerd op acht thema’s die in het huidige werkveld van Social Work terug te zien zijn. Bij deze thema’s zijn stellingen geformuleerd die de betekenis voor een opleiding schetsen. Per stelling kunnen docenten twee antwoorden geven, het ene is gericht op het toekomstige onderwijs, het andere in het huidige.

Meer informatie 

Download de module hieronder:

DownloadsTypeGrootte
Bestand Module-bachelorscan-social-work.docxdocx239.24 KB

Contact 

Saxion Hogescholen
Ingrid Verbeek
i.s.verbeek@saxion.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief