Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies
23 december 2014

In deze les wordt het Business Model Canvas toegepast op de uitvoering van de Wmo aan de hand van de casus gemeente Peel en Maas. Het Business Model Canvas daagt de gemeente, voorzieningen en instanties uit om niet alleen te denken in waardecreatie voor de burger, maar ook in financiële termen het plaatje van zelfredzaamheid en eigen regie rond te krijgen. Het canvas is een eenvoudige en krachtige tool – met negen bouwstenen – om te zien welke onderdelen in een businessmodel een rol spelen.

Doel 

Deze module biedt leerstof en handvatten voor studenten en professionals uit het sociale domein die vanuit de Wmo (gaan) werken aan participatie van burgers in kwestbare situaties (Penninx en Sprinkhuizen, 2011). Kenmerkend voor de module is ´eigen kracht eerst´.

Voor wie? 

Studenten Sociale en Paramedische Studies (en andere studies) en professionals wonen,welzijn en zorg.

Opzet van de module 

Er wordt een Schakelteam gevormd met verschillende professionals die een individuele burger of de groep burgers faciliteert. De professional is een facilitator en schept voorwaarden dat de persoon of de groep burgers actief aan de slag gaat en blijft, checkt of de burgers voortgang ervaren.

Naar wens kan deze module omgebouwd worden naar een andere gemeente en een ander professioneel domein. Er zijn kennisbronnen toegevoegd ter raadpleging voor nadere verdieping.

Het Business Model Canvas wordt gebruikt als hefboom voor ideevorming en ten behoeve van de waardebepaling van een idee of voornemen. Er ontstaat een totaal inzicht over een idee of initiatief als alle negen bouwstenen worden besproken. In deze module staat de dialoog centraal. 

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

Contact 

Dr. Martha van Biene Mld
Lector Lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief
Programmamanager Wmo werkplaats Nijmegen, i.o.v. VWS
www.wmowerkplaatsnijmegen.nl

Jan Joore Mmi
Procesmanager Schakelplein

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief