Terug- en vooruitblik Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

8 december 2017

In januari lanceerde het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland met enige trots haar eerste nieuwsbrief en presenteerde ze haar missie. Mooie woorden en ambities maar hoe staat er nu eigenlijk mee?   

 

Sociaal werk in de wijk vormgeven met 'Werken in de halfde lijn'

8 december 2017

Het boek 'Werken in de halfde lijn' is verschenen. Hulpverleners die in de wijk werken, vinden hierin handvatten en hulpmiddelen om sociaal werk in de wijk in de huidige tijd vorm te kunnen geven. Ook biedt het belangrijke inzichten aan hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

29 mei 2018: Lectorale rede Lex Veldboer

8 december 2017

De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de lectorale rede van Lex Veldboer, op dinsdag 29 mei 2018.

Onderzoek Flevoland toont aan: Almeerse jongeren vaak onnodig in opvang

7 december 2017

Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat kan zijn in een pleeggezin of een (gesloten) inrichting. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt. Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen.

Onderzoek naar casusleren in sociale wijkteams

5 december 2017

Margo te Roller, docent/trainer aan hogeschool Windesheim, deed in het kader van haar masteropleiding een onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. De werkplaats begeleidt diverse sociale teams in de regio: in Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland en Zwolle. Als onderdeel van de ‘leerinfrastructuur’ van de werkplaats heeft Margo het wijkteam in Zwolle Zuid begeleid.

Actualiteitencollege: Van dromen, doen en terug binnen de transformaties

4 december 2017

Op 15 december organiseert het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland het laatste actualiteitencollege van dit jaar. Het college wordt verzorgd door hoogleraar Andries Baart, grondlegger van onder meer de presentietheorie.

Brede basis voor Sociaal werk - Grondslagen, methoden en praktijken

4 december 2017

De transformaties in het sociaal domein doen een ander beroep op sociale professionals dan voorheen. ‘De brede basis voor sociaal werk’ brengt in beeld waarop zij kunnen bouwen in een snel veranderende en veeleisende samenleving, en wat ze kunnen betekenen voor burgers in de knel en de kwaliteit van leven.

Symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?

3 december 2017

Op 25 januari 2018 organiseert het lectoraat Zorg en Zingeving (Hogeschool Viaa, Academie Healthcare) in samenwerking met Dimence en KICG het symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?', voor verpleegkundigen en sociaal werkers.

Eenzaamheid vraagt om bezinning en maatwerk

1 december 2017

Eenzaamheid vraagt om oplossingen op maat en een effectieve aanpak voor volwassenen vraagt heel wat anders dan voor jongeren. Dat en meer werd besproken door 130 deelnemers aan de conferentie Noord-Holland noord tegen eenzaamheid. Wat is eenzaamheid precies? Hoe signaleren we eenzaamheid?

Webinar Doen wat werkt op 25 januari

24 november 2017

Hoe pak je als gemeente een maatschappelijk probleem als eenzaamheid of discriminatie op scholen effectief aan? Steeds meer gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, pionieren met hoe zij kunnen sturen op kwaliteit en maatschappelijk resultaat bij dit soort grote thema’s. En hoe zij daarbij onderbouwd met kennis over wat effectief is, te werk kunnen gaan.

Inspiratiebijeenkomst over contextgedreven werken

19 november 2017

Geregeld organiseert het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam inspiratiebijeenkomsten voor een gemengd publiek waarbij heel verschillende thema’s aan bod komen. De ene keer ligt het accent op een actuele tendens (radicalisering), een andere keer gaat men filosofisch de diepte in met de gevoelsleer van Spinoza. Op woensdag 18 oktober stond een onderwerp op de agenda dat binnen het sociaal domein en op diverse beleidsterreinen geheel of gedeeltelijk omarmd lijkt te worden als dé nieuwe werkwijze: het contextgedreven werken.

‘Werkplaatsen Sociaal Domein: dé schakels voor meer inclusie!’

15 november 2017

‘Kijken vanuit je hart. Samen zien… Dat maakt het leven draaglijk!’ Cabaretière Karin Bruers sluit het congres Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving af met een treffende uitsmijter. Want uit alle voordrachten blijkt steeds weer dat verbinding het sleutelwoord is: zowel voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis in de Werkplaatsen Sociaal Domein, als voor het bevorderen van maatschappelijke inclusie.

Design Thinking in het sociale domein

14 november 2017

Een half jaar lang hebben vijf studenten van Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geven we jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om daadwerkelijk tot prototypen te komen

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer!

8 november 2017

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: samen doen en mee werken in de Werkplaats.

'Empowerment is de brandstof die zorgt dat de sociale basis kan functioneren'

6 november 2017

De grote opgave voor gemeenten en wijkteams is om bij te dragen aan een goed verbonden weefsel tussen informele en formele krachten en instituties, want burgers kunnen het niet alleen. Associate lector Ard Sprinkhuizen geeft hier een workshop over op de conferentie ‘Empowerment, naar een sterke sociale basis’.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief