Jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten

31 augustus 2018

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan 10 jaar! Ter ere hiervan organiseren we een jubileum debat.

Actualiteitencollege de Nieuwe Route door Anke Siegers

30 augustus 2018

Op 2 oktober aanstaande spreekt Anke Siegers, organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar, over de door haar ontwikkelde nieuwe sociale route die de weg naar een ‘gedragen plan van allemaal’ onderbouwt. Zij ziet dat mensen steeds vaker vastlopen in hun huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Hoe zorg je als professional voor samenredzaamheid vanuit regie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid?

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

23 juli 2018

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Lilian Linders nieuwe lector Sociaal Domein Hogeschool InHolland

20 juli 2018

Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september 2018 Lilian Linders aangesteld als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Dit lectoraat is de voortzetting van het lectoraat Maatschappelijk Werk. Zij volgt daarmee Associate lector Ard Sprinkhuizen op en neemt daarmee ook de rol als trekker van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland op zich.

Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen

19 juli 2018

Sinds begin dit jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid samen met innovatiebureau Six Fingers aan de transformatie van team JMO van de gemeente Vlaardingen. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. Gedurende dit project gaan gemeentelijke professionals leren door te ‘doen’, samen met de stad. De Werkplaats zorgt voor een leertraject voor de individuele gemeentelijke professionals en het team. Het doel is om het geleerde te waarborgen en te komen tot een daadwerkelijke transformatie.

Invulling geven aan wijkgericht werken met de WijKring

16 juli 2018

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een Nijmeegs initiatief gebaseerd op het Engelse model KeyRing. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen.

10 adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning

10 juli 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid houdt zich al enige jaren bezig met de thematiek 'formeel-informeel'. Op basis van eerder onderzoek en een speciale focusgroep, die de Werklaats in april heeft georganiseerd, formuleert de Werkplaats tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.

Werkplaatsen Sociaal Domein naar volgende fase

20 juni 2018

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij de meerwaarde van de Werkplaatsen: ‘De meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.’

Symposium Integraal werken kent vele gezichten

20 juni 2018

Integraal werken kent vele gezichten. Bent u benieuwd naar verschillende ideeën over integrale dienstverlening? Kom dan naar het minisymposium van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland op 3 oktober 2018.

20 september 2018: Gelukkig en gezond in Utrecht!

18 juni 2018

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Handvatten ontwikkelen voor het begeleiden van mensen naar arbeid

15 juni 2018

Op 1 juni jl. is het ZonMw project ‘Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan in Flevoland en Groningen. In het kader van ‘werken aan een inclusieve samenleving’ wordt binnen dit project gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve handvatten die aansluiten bij de opdracht van de participatiewet, dat een ieder naar vermogen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moet krijgen.

Helmondse ontmoetingsplaats voor kwetsbare mensen onder de loep

13 juni 2018

Hoe geef je zelfhulp voor mensen met verward gedrag vorm? En hoe breng je de wereld van gemeenten en ervaringsdeskundigen dichter bij elkaar? De gemeente Helmond experimenteert met Nei Skoen, een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Fontys Hogeschool Sociale Studies onderzoekt de werkzame factoren.

Onderzoek Viaa: sociale wijkteams houden steeds beter koers

12 juni 2018

In vergelijking met 2017 lukt het professionals uit Zwolle, Ommen- Hardenberg en Steenwijkerland steeds beter om aan te sluiten bij de vragen van individuele bewoners en hun mogelijkheden. Professionals hebben hoge ambities en werken generalistisch, maar dit gaat niet ten koste van specialismen in de sociale (wijk)teams. De ontwikkeling van competenties van professionals en het leveren van maatwerk bij hulpvragen van inwoners laten een significante groei zien.

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

11 juni 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft met subsidie van ZonMw een eerste project uitgevoerd voor de regionale ontwikkellijn Armoede: financiële zelfredzaamheid van jong-volwassenen met LVB. De opbrengsten zijn te vinden in een rapportage over het project, in verhalen van jongvolwassenen over omgaan met geld. Ook zijn de aanbevelingen verbeeld in korte films.

Netwerkbijeenkomsten Allemaal wijkwerkers

3 juni 2018

Op initiatief van het wijkteam worden sinds december 2017 in Almere verschillende interactieve netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd rondom actuele thema’s in het kader van ‘Allemaal wijkwerkers’.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief