In Friesland samen aan de slag met de nieuwe Wmo

20 mei 2014 was de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland. Projectleider Evelyn Finnema: 'Het motto van de Wmo-werkplaats Friesland is: samen aan de slag. Op zo’n moment beleef je met elkaar ook echt dat je er samen voor gaat en staat. Het geeft een boost aan het grote wij-gevoel.'

Website Wmo-werkplaats Rotterdam online

De website van Wmo-werkplaats Rotterdam is online. Wmo-werkplaats Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Talentontwikkeling, het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg.

Nieuwe onderwijsmodules beschikbaar

Drie jaar hebben de zes Wmo werkplaatsen nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn opgespoord, verder ontwikkeld en geëvalueerd. Op basis van deze praktijkervaringen en -onderzoek, ontwikkelden de werkplaatsen onderwijsmodules.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief