Het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk van de HvA

Het werkveld heeft afgestudeerden nodig die de uitdagingen rondom de transities in de sociale sector kunnen aangaan. De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk.

Verkenningsonderzoek naar governance-aanpak

Afgelopen maand is een verkenningsonderzoek van start gegaan vanuit de Wmo-werkplaats Nijmegen naar de governance-aanpak.

Net verschenen: Sturing in de Wmo-praktijk

Op weg naar nieuwe sturingsmodellen in de Wmo

Nijmegen onderzoekt cliëntondersteuning Elburg

De gemeente Elburg wil expertise ontwikkelen op cliëntondersteuning aan burgers met psychische en/of psychosociale problemen

De Effectencalculator: effectanalyses volgens de 'evaluatie nieuwe stijl'

De Effectencalculator pakt effectanalyses van de ‘decentralisaties’, ‘welzijn nieuwe stijl’ en de ‘Wmo-transitie’ anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl'.

Save the date: Conferentie Wmo-werkplaatsen: Samenwerking tussen professionals en burgers

Op de 2e landelijke conferentie van de Wmo-werkplaatsen op 10 oktober in Utrecht staat de samenwerking tussen professionals en burgers centraal. Want burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodig is. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oog voor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten. Hoe komt deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen professional en burger tot stand? Een thema waar binnen de Wmo-werkplaatsen praktijkonderzoek naar gedaan is. In 20 workshops presenteren zij hun werk.

Het sociale domein mag zichzelf wel wat serieuzer nemen

Sociaal werkers moeten meer expliciteren wat ze doen en waarom. Laten zien dat iets werkt. En laten zien wat er werkt.' Dat stelt Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg in Rotterdam en voorzitter van ZonMw.

Verschenen: op zoek naar duurzame zorg

Er ontstaat schaarste aan formele hulpverlening. Hoe komen vitale coalities tot stand tussen formele en informele zorg?

Nieuw boek Wmo-werkplaatsen: presentatie 13 oktober tijdens 1e Nationaal Eropaf! laboratorium

Tijdens het 1e Nationaal Eropaf! laboratorium op 13 oktober 2011 wordt het nieuwe boek 'Samensturing in de maatschappelijke opvang. De tegenstellingen voorbij' gepresenteerd.

De Wmo-werkplaatsen: een omvattend kennisnetwerk

Het Overleg Wmo-werkplaatsen heeft aandachtspunten geformuleerd om deze schaalvergroting en uitbreiding van het kennisveld te realiseren. Meer informatie over deze aandachtspunten en de doorontwikkeling van de Wmo-werkplaatsen leest u in de notitie Regionale kennisnetwerken in het sociale domein.

Spel van Wmo-werkplaats Nijmegen maakt eenzaamheid bespreekbaar

Het bordspel Hoe is ’t?! draait om een open gesprek en het delen van ervaringen. Met dit spel leren bekenden en onbekenden elkaar beter kennen. Dit spel wordt ontwikkeld binnen de ontwikkelwerkplaats ‘Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Isolement’ waarvan Wmo-werkplaats Nijmegen projectleider is.

Hogeschool Utrecht: Sociale wijkteams bieden effectieve hulp

De inzet van sociale wijkteams in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist heeft daar geleid tot een minder versnipperde en effectievere hulpverlening.

Verschenen: Outreachend besturen in tijden van transitie

Managers, bestuurders en beleidsmedewerkers in de sociale sector kunnen een succesvolle transformatie maken of breken. Dit boek gaat over de vraag: hoe kunnen ‘stuurders’ de cocreatieve processen die nodig zijn om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen, faciliteren en ondersteunen?

Nieuwe brochure: De principes van de Wmo in de praktijk

Een brochure met een eerste indruk van wat de zes Wmo werkplaatsen in hun eerste subsidieperiode hebben bereikt.

Onderzoek Meedoen en meetellen

Het onderzoek Meedoen en Meetellen onderzocht wat meedoen en meetellen betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, en voor de mensen in hun directe omgeving en in de lokale overheid. Resultaat: praktische aanbevelingen en trainingsmodules.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief