Bordspel Hoe is 't?!: Ik gooi 6 en ik voel me...

Praten over je diepere gevoelens? Dat doe je ‘gewoon’ door een spel te spelen. De Gelderlander en Zorgbelang Nederland publiceerden beiden een artikel over het spel 'Hoe is 't?!' van Wmo-werkplaats Nijmegen.

Programma conferentie Wmo-werkplaatsen bekend

Op 10 oktober 2014 vindt de tweede conferentie van de Wmo-werkplaatsen plaats in Utrecht. Het volledige programma is nu bekend. Bekijk de uitnodiging en het overzicht met workshops en meld u aan!

Eerste nieuwsbrief Wmo-werkplaatsen verschenen

De eerste nieuwsbrief van de Wmo-werkplaatsen is een feit. Vier keer per jaar houden we u op de hoogte van vernieuwingsprojecten en leerwerkprocessen, workshops en conferenties, lectoren en vooral de producten van de werkplaatsen.

Training Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement van start

In september is de training 'Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement' van start gegaan in de Wmo Werkplaatsen Nijmegen, Utrecht, Noord (Groningen) en Twente in samenwerking met Coalitie Erbij.

Laat je meerwaarde als professional zien!

Grijp de decentralisatieoperatie als kans aan om je meerwaarde als sociaal werker te laten zien. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens de conferentie Wmo-werkplaatsen die op 10 oktober werd gehouden. Veel sprekers benadrukten ook het belang van de Wmo-werkplaatsen voor de praktijk.

Wmo-werkplaats Friesland in het Friesch Dagblad

Op 18 november 2014 verscheen in het Friesch Dagblad een artikel over de Wmo-werkplaats Friesland. Een interview met Evelyn finnema, zij heeft de leiding over de Wmo-werkplaats, en Bart de Jager, één van de projectleiders.

Nieuwe publicatie: de zorgkracht van sociale netwerken

De nieuwe publicatie 'De zorgkracht van sociale netwerken' is vanaf vandaag, 30 mei 2012 beschikbaar. Het boek is het resultaat van ervaringen die zijn opgedaan in het kader van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant.

Bouwstenen voor sociale wijkteams

Als onderdeel van het project ‘Innovaties in wijkgericht werken’ hebben onderzoekers van de Wmo-Werkplaats Utrecht het hulpmiddel ‘Bouwstenen voor de ontwikkeling van Sociale (wijk)teams’ ontwikkeld.

Rapport 'Geef de burger moed'

Het rapport 'Geef de burger moed' doet verslag van de uitkomsten van de onderzoeken door de Amsterdamse Wmo-werkplaats. Het geeft antwoord op de vraag: welke cocreatieve processen zijn nodig om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen?

Eindproducten Wmo werkplaats Groningen-Drenthe

De werkplaats Groningen - Drenthe heeft haar eindproducten nu gebundeld op de website.

Landelijk Programma Ondersteuning Sociale wijkteams

De Wmo-werkplaatsen zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgenodigd om mee te werken aan dertien regionale conferenties in het land over sociale wijkteams in het najaar van 2014.

Nieuws uit de wmo-werkplaats Utrecht

Lees over de ontwikkelingen van de wmo-werkplaats Utrecht. De werkplaats bracht in mei een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Brabants Dagblad colleges: ‘Zorg in eigen hand’

‘Zorg in eigen hand’ is het thema van drie inspirerende college-avonden van Avans Hogeschool in samenwerking met het Brabants Dagblad. Tijdens deze BD-colleges vertellen experts van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans hoe je zelf de regie houdt bij de veranderingen in de zorg. De BD-colleges zijn vrij toegankelijk voor lezers en geïnteresseerden.

Eindrapport: Ontmoet de Wmo werkplaats Twente

In het eindrapport van Wmo-werkplaats Twente wordt de bijdrage van de werkplaats aan kennisontwikkeling en -implementatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in kaart gebracht.

Tweede nieuwsbrief Wmo werkplaats Netwerkregie Twente verschenen

Deze maand verscheen de tweede nieuwsbrief van de Wmo werkplaats Netwerkregie Twente.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief