Zoeken naar zorg is een instrument voor professionele toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Het is in de periode van 2012-2013 ontwikkeld. Het instrument is bedoeld voor onderwijs aan HBO Social Work en beginnende professionals.

Zoektocht naar zorg begeleiden

Het instrument is verwerkt in een onderwijsmodule. Het heeft een studiehandleiding waarin stap voor stap toegewerkt wordt naar nieuwe inzichten en vaardigheden. De studenten leren in deze module om concrete vaardigheden te ontwikkelen in het gebruik maken van instrumenten om de zoektocht naar zorg te begeleiden.

Meer informatie

Het prototype is ontworpen door Ellen Witteveen en verder ontwikkeld in de Wmo-werkplaats Utrecht op basis van pilots met professionals en studenten Social Work. Lees meer informatie in deze flyer.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief