Zoeken naar zorg is een instrument voor professionele toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Het is in de periode van 2012-2013 ontwikkeld. Het instrument is bedoeld voor onderwijs aan HBO Social Work en beginnende professionals.

Zoektocht naar zorg begeleiden

Het instrument is verwerkt in een onderwijsmodule. Het heeft een studiehandleiding waarin stap voor stap toegewerkt wordt naar nieuwe inzichten en vaardigheden. De studenten leren in deze module om concrete vaardigheden te ontwikkelen in het gebruik maken van instrumenten om de zoektocht naar zorg te begeleiden.

Meer informatie

Het prototype is ontworpen door Ellen Witteveen en verder ontwikkeld in de Wmo-werkplaats Utrecht op basis van pilots met professionals en studenten Social Work. Lees meer informatie in deze flyer.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief