Tijdens het Wmo congres op 15 mei 2013 wordt de nieuwe publicatie 'Outreachend werkt!' gepresenteerd. De zesde in de serie publicaties van de Wmo werkplaatsen.

Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken; ongevraagd bemoeien was controversieel en not done. Tegenwoordig gaat iedereen eropaf. Overheid, welzijn en zorg hebben de eropaf-benadering omarmd en komen graag bij burgers achter de voordeur. Maar met welke intenties gebeurt dit? Voor welke problemen is het een oplossing en wat hebben we te bieden? Zorgvuldig werken en een doordacht aanbod legitimeren de bemoeienis en maken outreachend werken daadwerkelijk effectief. Wie niets brengt en alleen signaleert of controleert, vergroot het wantrouwen en kan beter uit de leefwereld wegblijven.

De publicatie is vanaf 15 mei te bestellen en downloaden op deze website. Outreachend werkt! verschijnt onder redactie van Martin Stam (Hogeschool van Amsterdam) in samenwerking met Eropaf!.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief