17 mei 2017

Bij de keuze voor het werken met sociale teams en voor de samenstelling daarvan moeten een aantal vragen in samenhang met elkaar beantwoord worden. Als het functioneren van sociale teams hapert dan zijn vaak deze vragen in een eerder stadium niet of niet afdoende beantwoord. Het gaat om vragen over de opdracht en de inrichting van het sociale (wijk)team, de organisatievorm en de werkwijze van het team. Dit blijkt uit een onderzoek van het kennisplatform Utrecht Sociaal (voorheen Wmo-werkplaats Utrecht). Het platform ontwikkelde naar aanleiding van de resultaten de Wmo-wijzer 'Bouwstenen sociale wijkteams'.

Het sociale (wijk)team wordt in veel gemeenten gezien als de organisatorische uitvalsbasis voor multidisciplinaire samenwerking in het sociale domein. Er wordt veelal gewerkt met een zogenoemd stepped-care model waarin in eerste instantie lichte en korte vormen van ondersteuning of begeleiding worden ingezet en pas bij onvoldoende resultaat wordt opgeschaald naar een meer intensieve ondersteuning of begeleiding. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in veel gemeenten de nieuwe werkwijzen van de sociale (wijk)teams door uitproberen (‘trial-and-error’) ontdekt en ontwikkeld worden.

Sinds 2014 heeft de Wmo-werkplaats Utrecht in een aantal gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Zeist) de opmaat naar de ontwikkeling van dergelijke teams gevolgd. Uitgangspunt is de vraag hoe deze teams inhoudelijk en organisatorisch vorm krijgen.

Lees dit bericht en andere berichten ook in de nieuwsbrief van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief