Staatssecretaris van Rijn is blij met de conclusies van de Gezondheidsraad dat het sociaal werk in Nederland een krachtige professionaliseringsimpuls nodig heeft. Om zo alle verwachtingen bij de overheveling van overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten waar te maken.

Goede voorbeelden van kennisontwikkeling

De gezondheidsraad pleit voor vitale beroepsorganisaties, een substantieel stimuleringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning en gemeentelijke kwaliteitseisen aan sociaal werkers. Tijdens de bijeenkomst werden de Wmo-werkplaatsen herhaaldelijk genoemd als goede voorbeelden van lokale en regionale kennisontwikkeling. Een nieuwe landelijke kennisnetwerkstructuur zou verbindingen moeten leggen tussen de praktijk van sociaal werk, opleidingen en wetenschap.

Aanmoediging voor de Wmo-werkplaatsen

De uitkomsten van het rapport van de gezondheidsraad vormen een aanmoediging voor de Wmo-werkplaatsen om kennisontwikkeling en implementatie in de regio vorm te geven. De staatssecretaris heeft aangekondigd om met de stakeholders in gesprek te gaan over de aanbeveling om te komen tot een duurzaam en effectief kennissysteem voor het sociale domein.

Meer informatie

Lees meer over het advies op de website van de Gezondheidsraad. Lees ook de Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn over 'Sociaal werk op solide basis'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief