Op 18 november 2014 verscheen in het Friesch Dagblad een artikel over de Wmo-werkplaats Friesland. Een interview met Evelyn finnema, zij heeft de leiding over de Wmo-werkplaats, en Bart de Jager, één van de projectleiders.

'Je kunt de transities zien als een bezuiniging, maar het past ook in de maatschappelijke ontwikkeling. We willen als burger zolang mogelijk zelfstandig blijven en als we hulp nodig hebben, willen wij daar zelf iets over
te zeggen hebben. Finnema ziet de kansen: de zorg wordt straks georganiseerd door die overheid die het meeste zicht heeft op wat er nodig is: de gemeente.

Lees het volledige artikel 'Einde van de AWBZ: de knop bij de burger moet nu om'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief