We leven in een beeldcultuur, en dus is het nuttig om kennis niet alleen via het gedrukte woord maar ook via beeld beschikbaar te stellen. Om die reden, en geïnspireerd door de strip-colleges van RSA Animate, heeft de Wmo-werkplaats Noord-Brabant een eerste strip-college over haar publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' gemaakt (2010, MOVISIE).

Het is een samenwerking tussen het lectoraat van Fontys hogeschool Sociale Studies en Martijn van Gemert, een student van de Fontys hogeschool voor de kunsten. Het filmpje is te bekijken op deze website en op de eigen computer op te slaan via deze link (.flv) of deze link (.mp4).

Dit strip-college, en de volgende edities, vallen onder de creative commonce licentie: ze zijn gratis te gebruiken mits bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden. Tegen de zomer van 2011 volgen nog enkele delen van deze strip-colleges.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Steyaert of Martijn van Gemert.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief