Het project Wijk en Psychiatrie in het Franse Gat in Veenendaal krijgt 8000 euro van het Oranje Fonds. Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht en uitgevoerd door Welzijn Veenendaal. Maar voor activiteiten was nog geen budget beschikbaar. Daarin is nu door het Oranje Fonds voorzien.

Het project Wijk en Psychiatrie in Veenendaal wil de maatschappelijke aansluiting bevorderen van mensen met langdurende psychische problemen, die in de wijk Franse Gat wonen. Daarvoor wordt op meerdere sporen tegelijk gewerkt: instellingen worden uitgenodigd om met elkaar tot meer afstemming en uitwisseling te komen, vrijwilligers en vakkrachten die in de wijk actief zijn krijgen informatie over het project en er wordt met hen gekeken hoe zij ook voor kwetsbare burgers een fijne plek kunnen bieden.

Wijk en Psychiatrie is één van de praktijkprojecten van de Wmo-werkplaats Utrecht. Lees verder over Wijk en Psychiatrie Veenendaal op de website van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief