Online ontmoetingsplek handen met smartphones en tablets

Werkwijze online ontmoetingsplek beschreven

In een tijd waar corona hoogtij vierde en er meerdere lockdowns achter elkaar volgden, werd in maart 2021 de eerste online ontmoetingsplek van het Leger des Heils gestart. De plek kreeg de naam Dichtbij, omdat ze dichtbij willen zijn voor bezoekers die het nodig hadden. De Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle legde de werkwijze en ervaringen van deelnemers vast, om de manier van werken over te kunnen dragen binnen het buiten het Leger des Heils.

De werkwijze heeft als doel om bezoekers online samen te brengen en is gericht op inspiratie, ontspanning en (geestelijke) groei. Volgens de organisatoren van Dichtbij is het online contact waardevol en kan het een brug slaan naar fysieke ontmoetingen. Als dit (eerste) online contact moeizaam verloopt is er ondersteuning vanuit Dichtbij door vrijwilligers. De tien beschreven bouwstenen in drie fasen die in deze werkwijze zijn beschreven kunnen anderen helpen om een online ontmoetingsplek op te zetten. 

Lees meer informatie en bekijk de handleiding online ontmoetingsplek Dichtbij.