20 juni 2018

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij de meerwaarde van de Werkplaatsen: ‘De meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.’

De komende periode zetten de Werkplaatsen Sociaal Domein in op nog meer regionale en landelijke verbinding en het professionaliseren van het gezamenlijke leerproces. Het Ministerie en de VNG vinden dit belangrijk want: ‘De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen een broedplaatsfunctie die partijen in staat stelt met elkaar verbeteringen in praktijk en beleid te onderzoeken, daarvan te leren en in de praktijk en het onderwijs te brengen.’

Op dit moment zijn er 14 Werkplaatsen Sociaal Domein actief waarin hogescholen, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar samenwerken. Bekijk het filmpje.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief