Café Sociaal Domein Friesland

2 december 2016

In het boek van politicoloog Anne Pastors 'Wijsheid in pacht' staat een bijzonder actueel thema centraal: de kanteling van de verzorgingsstaat naar de veelbesproken participatiesamenleving. Op 13 december 2016 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Friesland een bijeenkomst rondom dit nieuwe boek en dit thema.

De leerinfrastructuur van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

1 december 2016

Bij de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn inmiddels alle zes gemeenten van Flevoland betrokken. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de leernetwerken en samenwerkingsverbanden binnen de Werkplaats en de activiteiten die daarbinnen worden of zijn uitgevoerd. 

Landelijke subsidie voor onderzoek naar preventie en uitstroom 24-uurszorg

30 november 2016

Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk opname van jongeren in een instellingen voorkomen? En hoe kunnen we zorgen voor een goede terugkeer van jongeren die wel een tijd in een instelling hebben gezeten? In Flevoland start in december 2016 een meerjarig promotieonderzoek onder de naam ‘Leer mij kennen!’. Het is een initiatief van de zes Flevolandse gemeenten en verschillende jeugdhulpaanbieders.

Succesvol implementeren van sociale vernieuwingen

29 november 2016

We ontwikkelen een nieuwe werkwijze, brengen het als kant-en-klaar pakket op de markt, geven een training aan sociaal werkers en zij gaan ermee aan de slag. Is het zo simpel? Nee, zo blijkt uit de publicatie ‘Implementeren in het sociale domein'.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

28 november 2016

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hierin verschijnt niet alleen nieuws van de werkplaats of de werkgroepen, maar is ook aandacht voor ontwikkelingen in het sociale domein, interessante artikelen en bijeenkomsten.

Rotterdams kennisfestival op 12 december

23 november 2016

Op 12 december vindt het Rotterdams Kennisfestival plaats, een initiatief van Gemeente Rotterdam en haar kennispartners. Tijdens het Rotterdam Kennisfestival worden de diverse, bestaande (kennis)samenwerkingsvormen gevierd, wordt uitgedragen wat goed gaat, aangezet tot reflectie en innovatie en vragen en antwoorden gesteld. Dit gebeurt in diverse workshops, kennisshops, wormshops en winshops.

Geslaagde conferentie ‘Geweld in Gezinnen’ provincie Utrecht

22 november 2016

Op dinsdag 15 november bezochten ruim 120 deelnemers de conferentie 'Geweld in Gezinnen' met als ondertitel ‘Uw professionele moed kan het verschil maken’. Deze conferentie werd georganiseerd om het signaleren en zo nodig melden van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen en te verbeteren. De reacties na afloop waren positief. Met name de aansluiting bij de praktijk en actualiteit werd erg gewaardeerd.

Minisymposium Leren en Creëren - transformatieprocessen in het sociale domein

21 november 2016

Op 8 december is het minisymposium Leren en Creëren. Transformatieprocessen in het sociale domein. Aanleiding is het afscheid van Theo Roes als voorzitter van het Landelijk Overleg Werkplaatsen Sociaal Domein en een aantal andere belangrijke dragers van de Werkplaatsen van het eerste uur: Martha van Biene, Lies Korevaar, Martin Stam en Paul Vlaar.

Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

16 november 2016

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Themabijeenkomst ‘De burger centraal: wens of werkelijkheid?’

15 november 2016

In deze bijeenkomst op 18 november 2016 besteedt kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) aandacht aan de frictie die burgers en sociale professionals ervaren tussen hun leefwereld en de systeemwereld van organisatie en beleid. Hoe kunnen we een brug slaan tussen wat we als burgers doen en willen en beleid en organisatie van het sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet)?

Workshops Technologie in de Zorg

11 november 2016

E-Health, zorg op afstand, beeldbellen en de Medido. Allemaal begrippen waar je waarschijnlijk al wel iets over gehoord hebt. Maar weet je ook al wat je er mee kunt? En wat deze innovaties voor jouw cliënten kunnen betekenen? In het GET-LAB (Gezondheid en Technologie Laboratorium) van Avans Hogeschool kun jij als zorgprofessional dit in de praktijk ervaren.

Samen werken aan transformatie in zorg en welzijn

10 november 2016

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe folder. In deze folder van de Werkplaatsen Sociaal Domein leest u wat de Werkplaatsen doen en waarom ze dat doen. Ook ziet u in een oogopslag aan welke hogescholen de Werkplaatsen zijn verbonden.

4 vragen aan lector Jean-Pierre Wilken van kUS

9 november 2016

Binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) werken gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties op regionaal niveau samen met Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. In dit platform wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid door praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische ondersteuning. Het platform is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Jean-Pierre Wilken is als lector Participatie Zorg en Ondersteuning bij deze Werkplaats betrokken.

Hoe bouw je succesvolle (samenwerkings-)relaties op in de buurt?

8 november 2016

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen helpt te definiëren wat je verwacht van wijkpartners en hierover het gesprek aan te knopen.

Bijeenkomsten in november van kUS

3 november 2016

In de maand november organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) weer verschillende bijeenkomsten voor zowel professionals als gemeenten.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief