'Op zoek naar duurzame zorg' gepresenteerd op Welzijnsdebat 2010

Tijdens het Welzijnsdebat op 14 oktober 2010 presenteerde Jan Steyaert zijn nieuwe boek 'Op zoek naar duurzame zorg', onder redactie van hemzelf en Rick Kwekkeboom.

Premiere stripcolleges Wet maatschappelijke ondersteuning

Tijdens het landelijke welzijnsdebat 2011 op 5 oktober 2011 gaat de reeks stripcolleges over de Wet maatschappelijke ondersteuning in première. Het is het resultaat van een samenwerking tussen het lectoraat van Fontys hogeschool sociale studies en Martijn van Gemert,een student van de Fontys hogeschool voor de kunsten.

Drie onderzoeken afgerond door Wmo werkplaats Rotterdam

De Wmo werkplaats Rotterdam heeft vijf studies ingericht waarvan er inmiddels drie zijn afgerond. De volgende drie onderzoeksrapporten zijn nu beschikbaar.

Studiemateriaal 'Wie is er nou raar?'

Wmo werkplaats Nijmegen ontwikkelde het studiemateriaal 'Wie is er nou raar' om jongeren meer inzicht te geven in het leven achter mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

Kijkje in de keuken van sociale wijkteams

Het eBook ‘Uit het doolhof, leren van sociale teams in Noord-Holland’ plaatst de ontwikkeling van sociale teams in een breed en realistisch perspectief.

Wijk en Psychiatrie Veenendaal krijgt 8000 euro van Oranje Fonds

Het project Wijk en Psychiatrie in het Franse Gat in Veenendaal krijgt 8000 euro van het Oranje Fonds.

Nieuwe onderzoeksronde Inzicht in sociale interventies geopend

MOVISIE nodigt onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Thema 2013: bevordering van informele sociale steunstructuren.

Nieuwe publicatie 'Supportgericht werken in de Wmo' biedt praktische methoden voor samenspel tussen professionele en vrijwillige inzet

In de Wmo-werkplaatsen is de afgelopen drie jaar in een aantal projecten gewerkt aan toepassing van de kennis over de rehabilitatie- en supportbenadering binnen het Wmo-kader. Het boek Supportgericht werken in de Wmo bevat hier een neerslag van. Het geven van ondersteuning in de 'frontlinie' van de Wmo, aan individuen of groepen, staat hierbij centraal.

Aandacht voor Wmo gestript op psy.nl

Op de nieuwssite psy.nl, over geestelijke gezondheid en verslaving, verscheen een artikel over Wmo gestript.

Presentaties conferentie Wmo-werkplaatsen beschikbaar

Download nu de presentatie van de conferentie van 4 oktober jl.

Wmo gestript

Bekijk het college in stripverhaalvorm over de publicatie Op zoek naar duurzame zorg.

Nieuwe publicatie Wmo-werkplaatsen: rolverwarring en doe-het-zelf zorg

Met de transformatie van het sociale domein veranderen de rollen van burgers in informele zorgsystemen), professionals en gemeenten. Zij staan voor de opdracht om zorg en ondersteuning zo veel mogelijk samen vorm te geven. Wmo-werkplaats Noord-Brabant Fontys onderzoekt hoe dit vormgeven deze partijen vergaat en wat hun ervaringen ons leren over het sociaal agogisch handelen.

Beter meten wat mensen samen kunnen dan wat iemand zelf kan

Wijkteamleden in Flevoland vinden de Zelfredzaamheids-Matrix een lastig instrument om mee te werken. Inzicht in zelfredzaamheid biedt volgens hen te weinig houvast. Samen met de regionale Wmo-werkplaats gaan zij daarom bekijken of het meten van samenredzaamheid bruikbaarder inzichten verschaft.

Producten Wmo werkplaats Nijmegen

Wmo werkplaats Nijmegen geeft op haar eigen website een overzicht van haar producten. Op de website is alle informatie over fase 1 van de Wmo werkplaatsen gebundeld. Bovendien zijn de door werkplaats Nijmegen ontwikkelde onderwijsmodules te downloaden.

Eenzaamheid met elkaar aanpakken

Nijmegen heeft sinds 2013 een ontwikkelwerkplaats ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’. In deze werkplaats wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee professionals en vrijwilligers eenzaamheid zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. In 2015 is de website met instrumenten klaar, plus een training om eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk effectief te doorbreken.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief