Deel 9 Wmo gestript: Natuurlijk een netwerkcoach

Op verzoek van Mezzo is er een 9e stripcollege gemaakt in de reeks Wmo gestript. Ditmaal over de interventie 'Natuurlijk een netwerkcoach'.

Startsein Wmo-werkplaats Friesland

Op dinsdag 20 mei 2014 is het officiële startsein gegeven voor de Wmo-werkplaats Friesland. De werkplaats gaat dienen als een provinciaal kenniscentrum en experimenteerplek voor de grote veranderingen in de zorg- en welzijnssector. Verschillende sprekers lichtten het nieuwe initiatief toe tijdens een bijeenkomst voor Friese gemeenten en instellingen.

Implementatie Wmo-werkplaats Amsterdam gestart

Op 12 juni ging de implementatiefase van de Amsterdamse Wmo-werkplaats van start. Ongeveer zeventig belanghebbenden, van cliënt tot docent en wethouder, kwamen bijeen op de Hogeschool van Amsterdam. Doel: het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

We zijn allemaal de ogen en oren van de wijk

Als burgers met vragen zorgen of signalen aankloppen bij het wijkteam, moet er actie worden ondernomen. Om te bepalen hoeveel actie nodig is en van wie – de burger of de professional – ontwikkelde Wmo-werkplaats Twente een methode die aanspoort tot nadenken over wat echt nodig is.

Website Wmo-werkplaats Rotterdam online

De website van Wmo-werkplaats Rotterdam is online. Wmo-werkplaats Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Talentontwikkeling, het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg.

Nieuwe onderwijsmodules beschikbaar

Drie jaar hebben de zes Wmo werkplaatsen nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn opgespoord, verder ontwikkeld en geëvalueerd. Op basis van deze praktijkervaringen en -onderzoek, ontwikkelden de werkplaatsen onderwijsmodules.

Portret Wmo-werkplaats Friesland

De MOgroep stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. Bekijk de videoimpressie over de Wmo-werkplaats Friesland.

In Friesland samen aan de slag met de nieuwe Wmo

20 mei 2014 was de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland. Projectleider Evelyn Finnema: 'Het motto van de Wmo-werkplaats Friesland is: samen aan de slag. Op zo’n moment beleef je met elkaar ook echt dat je er samen voor gaat en staat. Het geeft een boost aan het grote wij-gevoel.'

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief