kloof tussen rijk en arm

Werkplaats Sociaal Domein Twente en 1Twente maken uitzending over kansarmoede

Waarom erft kansarmoede zo vaak over van ouder op kind? En wat kun je er als gemeente aan doen? Over die vraag bogen drie landelijke deskundigen en een panel van vier knappe koppen uit de regio zich in een twee uur durende uitzending die lokale zender 1Twente en Saxion/Werkplaats Sociaal Domein Twente op 2 december jl. verzorgden

De eerste deskundige die het woord voerde was onderzoeker Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die verschillen in kansen tot op postcodeniveau in beeld brengt op Kansenkaart.nl. Hij liet zien dat er een relatie is tussen de plek waar je geboren wordt en zaken als geboortegewicht, schooladvies en je inkomen als volwassene. Daarna volgde Maud Diemer, die bij CMO-STAMM onderzoek doet naar de overerving van armoede in de Veenkoloniën. Zij ging in op de vraag welke mechanismen nu maken dat (kans)armoede zo hardnekkig is en vaak zelfs overerft van grootouder op ouder op kleinkind. Intussen vertelde ze ook al iets over de knoppen waar je als overheid aan kunt draaien om armoede te bestrijden.

Als laatste was wethouder Esmah Lahlah uit Tilburg aan de beurt. Zij pleitte voor werken aan samenredzaamheid. Ga als professional naast je cliënt staan of zitten, ook letterlijk, was haar pleidooi. Ga niet uit van zelfredzaamheid als mensen die niet hebben. Wees aanwezig en laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in je cliënt, meer dan in de regels. Lahlah vertelde over haar keuze om de wirwar aan minimaregelingen te versoberen en meer in te zetten op persoonlijke begeleiding.

Een verslag van de uitzending, met een link naar zowel een samenvatting als de hele, twee uur durende, uitzending, kun je vinden op: https://www.1twente.nl/artikel/1088352/kinderarmoede-bestaat-niet

       Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving